2007-06-30 16:16:39

Писмо на Папата до китайските католици: вярност към Христос и Светипетровия приемник и диалог с правителството. 24 май е обявен за Молитвен ден за Църквата в Китай


(30.06.2007) - Днес бе публикувано дългоочакваното папско писмо до католическата общност в Китай. Папският документ, с обем 56 страници и разделено на 20 параграфа, съдържа ориентири за живота на Църквата и евангелизацията в Китай, като отговор на многобройните молби към Светия Престол, отправени през последните няколко години. Във ватиканска нота се подчертава, че „папското писмо засяга изключително църковни въпроси” и „няма характер на политически документ”, „нито пък е обвинителен акт срещу правителствените власти, въпреки че не могат да бъдат пренебрегнати известните трудности, които Църквата в Китай трябва да посреща всекидневно”. Именно тези проблематики, пояснява ватиканското комюнике, са били анализирани от специална Комисия. Припомня се също, че на 19 и 20 януари във Ватикана бе проведена среща с участието на различни китайски църковни представители, а последвалия документ е подписан от Бенедикт ХVІ на 27 май, Петдесятница. В писмото Папата обявява и специален Молитвен ден за Църквата в Китай, чиято дата е 24 май.


В писмото Бенедикт ХVІ изразява преди всичко своята „братска близост”, уверявайки китайските католици, че имат постоянно присъствие в неговото сърце. Още в първите редове Бенедикт ХVІ изразява своята „жива радост за верността на китайските католици към Христос и Църквата”, понякога „заплатена с цената на тежки страдания” и засвидетелствана в „действително трудни условия”. Светия Отец приканва китайските верни към „диалог, разрирателство и прошка, когато това е необходимо”, както и към „уважителен и конструктивен диалог с правителството”. Бенедикт ХVІ изразява високата си оценка за постигнатия икономически и социален прогрес в Китай, като отбелязва интереса на една част от китайци, специално младежите, към „духовното измерение”. От друга страна посочва и „тендециите за материализъм и хедонизъм”. Папата призовава Католическата Църква в Китай „да свидетелства Христос и гледа напред с надежда”, имайки за мярка Евангелието при посрещането на новите предизвикателства.


В писмото Папата отправя и специално послание към гражданските власти в Китай, като изтъква, че Светия Престол отново потвърждава своята готовност за диалог и подчертава, че няма намерението да се намесва във вътрешните работи на политическите власти. ”Китай трябва да знае – пише Папата в писмото – че Католическата църква още веднъж предлага своето скромно и безкористно служение, според нейните компетентности, за благото на китайските католици и на всички жители в страната”.


Бенедикт ХVІ изтъква и позицията на Светия Престол по въпроса за религиозната свобода. „Разрешаването на съществуващите проблеми – пише Папата в 4 параграф - не може да се осъществи в условията на постоянен кофликт с законните граждански власти; задено с това не може да се приеме отстъпването, когато същите власти несправедливо се намесват в областта на вярата и църковната дисциплина”. Папата настоява държавата да гарантира на гражданите католици в Китай „свободното упражняване на вероизповеданието и зачитането на истинската религиозна свобода”. От името на цялата Католическа църква, Светия Престол изразява надеждата за намирането на „пространство за диалог с властите в Пекин, за да могат да бъдат преодоляни неразбирателствата от миналото и се работи заедно за общото благо на китайския народ".


Бенедикт ХVІ специално се спира на т.н. Патриотична Църква в Китай, като я нарича „държавна институция, чужда на църковната структура, имаща претенциите да се налага над епископите и да ръководи църковната общност”. Декларираните от нея принципи на независимост, автономност, самоуправление и църковна администрация са несъвместими с църковната доктрина и освен това „причинява разделения между клир и верни”.


В параграфите 8 и 9 Бенедикт ХVІ обръща внимание на условията за дейността на епископите, като зясага деликатната тема за епископите ръкоположения, които нарича „основоположен елемент в упражняването на правото на религиозна свобода”. Потвърждава се, че номинацията на епископите касае Папата, като „гаранция за църковното единение” и затова „едно незаконно ръкоположение представлява болезнена рана за църковната общност”. Бенедикт ХVІ изразява пожелание да бъде постигнато споразумение с правителството за разрешаване на въпросите, касаещи избора на кандидати, обявяването на номинацията инейното признаване от страна на гражданските власти”.


Останалата част от папското писмо е посветена на Ориентировъчните точки в пасторалния живот на Църквата. Папата поставя акцент на формирането на миряните, ролята на семейството и призванието на католиците в Китай да бъдат мисионери и свидетели на Евангелието и Христос.


All the contents on this site are copyrighted ©.