2007-06-27 15:50:14

За да бъдем истински Христови свидетели, нека се учим от катехистичната мисъл на св. Кирил Ерусалимски


(27.06.2007) Това днес Бенедикт XVI изтъкна в 100ната генерална аудиенция от неговото папство. Централна фигура в словото за дошлите в Рим поклонници бе св. Кирил от Ерусалим, преборил се с не малко трудности и недоверие, характерни за Източната Църква през годините на IV век. Той е претърпял три изгнаничества и е бил заподозрен, че е получил епископското достоинство порсредством някои отстъпки на арийците, упрек, опроверган от източните църковни йерарси през 382 год. с писмо до тогавашния Папа.

Посрещнат с овации от многобройните поклонници, препълнили първо ватиканската Базилика св. Петър, проследили след това генералната аудиенция в аулата Павел VI, Негово Светейшество припомни, че на 29 т.м. Христовата Църква отново ще възпомене паметта на Христовите Първоапостоли, “чиито пример – каза Светият Отец – нека придружава всеки вярващ и го зарежда с нови сили по пътя към Исус Спасителят”.

**********

“Нека се молиме на Господа да ни подкрепя, за да достигнем онова християнство, което е способно да завладее цялото наше съществуване, превръщайки ни в убедителни свидетели на Христа Исуса, истински Бого-Човек” – каза Папата и допълни:

“Днес християните са силно изкушавани от предизвикателството на новото време да бъде божествената природа на Христос отричана или поне поставяна на съмнение, както това в древността е било подържано в ереса на арийците”.

Развивайки споменатата за случая тема, Бенедикт XVI изтъкна, че св. Кирил Ерусалимски е оставил в завещание за поколенията ценни 24 катехистични размишления, 18 от които са предназначени за катекумените и са били четени в Базиликата на Светия Гроб.
 
“Катехизисът – каза Папата – е един много важен момент от живота на християните и най-вече той е от значение за литургичното единение на християнската общност с Бога Отец. Катехизирането заражда новото християнско бъдеще за човека, което е придружавано от молитвата и самото лично свидетелстване. Във всички проповеди, на този светец, които в същност са систематически катехистични размишления – подчерта Бенедикт XVI – акцентът пада на възраждането на християнина, което се осъществява при Тайнството Кръщение”.

Негово Светейшество определи, че катехизисът на св. Кирил е цялостен и завладява у човека “тяло, душа и дух”. Тристранното измерение на катехистическите текстове на този светец е: докринно, морално и тайновъведителноучение.

Тайновъведителното учение на св. Кирил Ерусалимски – каза Беденикт XVI – въврежда човека към откриване на кръщелните обреди при Пасхалното бдение, тайните, които са залегнали в тях и които все още не са доловени. Така, осветлени от лъчите на вярата по силата на Кръщението, новопокръстените са били в състояние да ги разберат и тълкуват по-добре, отлужвайки самите обреди”.

След приключване на размишлението по избраната за днес тема, Негово Светейшество спомена за протичащия в държавния римски университет международен научен форум, който обсъжда перспективи и конкретни резултати при изследване на стволните човешки клекти.

“Позицията на Църквата, съгласувана от разума и науката е ясна – подчерта Папата. Научното изслшедване е винаги поощрявано и подкрепяно от Христовата Църква при условие, че човешката природа не се засяга и проучванията не са в ущърб на неприкосновенното достоинство на човека, още от първия момент на неговото съществуване”.

Аудиенцията приключи с поздрави и Апостолически Благослов.
Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.