2007-06-26 14:26:42

Послание на Папата до световния конгрес за Апостолата по море


(26.06.2007) - Нуждите, желанията, духовните и човешки очаквания на хората, които са в тесен контакт с морето, отдавайщи своя труд или пътуващи са централна тема в специалното посланието, което Бенедикт XVI изпраща по случай протичащия в Гдиня – Полша ХХІІ Световен Конгрес на Апостолата по море. Срещата е организирана от компетентния Папски Съвет, грижещ се пасторалната дейност сред мигрантите и странстващите. Тази година темата гласи: “Солидарност към хората, които отдават своя труд при мореплаването. Сведетелство с Божието Слово на надеждата, Литурия и Дяконство”. Апостолата по море е една църковна организация, която действа със своите 110 постоянни центрове, разпределени по всички по-големи пристанища в света. Нуждата е голяма, като се има предвид примерно търговските кораби на барда, на които работят над 2 милиона души и то повечето изповядващи католическа вяра. В риболова са заангажирани поне 41 милиона служители, а не бива да забравяме, че 90 на сто от световния търговски обмен се осъществява посредством превозване по море. Към нуждите за апостолат по водата се прибавят и все по-увеличавашите се ваканции на кораби, които обхождат острови и пристанища и които се позват от екипажи поне от хиляди и 500 души, а със самите пътуващи броят се преумножава. Архиепископ Агостино Маркето, секретар на Папския Съвет за мигрантите определя приоритетните цели на тези периодични конгреси:

**********
"За организирването на този вид световни срещи, Ватиканският Отдел е подпомаган от осем регионални координатори, които са отговорни за всички континенти и океани. Конгресите се провеждат всеки 5 години и са от голямо значение за опресняване на апостолическия дълг, който не се ограничава само по земните територии, а трябва да се предава и продължава и по водите – морета, океани и реки. Последната подомна среща се състоя в Рио Де Женейро и както личи е дала добри резултати до днес. Монс. Маркето споменава за новите предизвикателства, които световното преобразование поставя днес пред пасторалната и социална грижа.

“Неотдавна – определя монс. Маркето – Международната Организация по труда прие една изключително важна Конвенция, засящата именно морските служители. Несъмнено – допълва църковният йерарх – в името на човешкото благо ще бъде от голямо значение ратифицирането и прилагането на тази Конвенция от страна на колкото е възможно повече държави в света.”

“В този случай, несъмнено на първо място са тежките случаи и положение на стотици хиляди бежанци, идещи от Африка и други страни, за които всеки ден има трагични вести в ежедневници, радио и телевизия. Оказва се, че от 1988 год поне 8 хиляди африканци са загубили живота си при прекосяване на Средиземноморието. Тяхната съдба не може да бъде безразлична за света, социалните, морални и църковни институции. Имайки предвид така силно развиващата се интернационална търговия, за която мореплаването е от първостепенно значение и роболовната индустрия – обобщава монс. Маркето – ясно е, че е настъпило времето, когато трудовите условия за морските служители са пригодят към световните изисквания на сигурност и зачитане на човешките права”.

“Нека – приключва Секретарят на Папския Съвет за пасторална дейност сред мигрантите и странстващите – да направим наши думите на св. Петър: “Винаги имайте готовност да бъдете отговорни и си дадете сметка за вашата надежда”.
All the contents on this site are copyrighted ©.