2007-06-25 17:26:44

Папско послание до ХІ Симпозиум в Турция за мисията на св. Павел


(25.06.2007) - Светият Отец Папата отправи специална поздравителна телеграма за протчащия в гр. Тарс - Турция ХІ -ти Симпозиум, посветен на апостолата на св. Павел, една традиционна среща, която възпоменатав Христовия Апостол и неговата мисия. Във величествената византийска църква, днес музей, разположена в еврейския квартал и неделече от така наречения “кладенец на св. Павел” 17 експерти – професори обсъждат темата “Свети Йоан Златоуст – ученик и посветодател на св. Павел. Археология, история и религия”. Срещата бе открита от Апостолическият Викарии на Анатолия – монс. Луиджи Падовезе, който в краткото слово за случая изтъкна значението на тези симпозиуми и оприличи заседаващите на жената от евангелския откъс, която търси и намира загубената пара и заедно с другите жени се възрадва. “Така и ние – каза монс. Падовезе – се стараем да отрием в дома ни значимия смисъл на вече погребани съкровища, които да предложим на новите поколения и ги обогатим духовно. Анатолия благодари за тази възможност да може отново да изживее онези моменти от древността, когато светите Павел и Йоан Златоуст са вестили и свидетелствали Божието Слово и Истина, за която са дали и живота си”. Темите, които ще бъдат развити до закриването на тридневния симпозиум са: християнството в Анатолия и животът там от времето на Йоан Златоуст, св. Павел и мисията му по тези земи, Йоан ХХІІІ, който свидетелства, че за своята духовност е пил от изворите на учението на древните църковни отци.
All the contents on this site are copyrighted ©.