2007-06-25 13:23:09

Бенедикт ХVІ: Както Йоан Кръстител, Църквата трябва смело да свидетелства истината и любовта


(25.06.2007) - За това Светият Отец отправи молитви към Бога в деня, когато Христовата Църква възпоменава рождението на една изключително важна евангелска фигура, св. Йоан Кръститетел, който заедно с Дева Мария градят една действителност, “цялата ориентирана към Исус”. В словото, предшестващо Ангел Господен Бенедикт XVI каза:

**********
“Йоан Кръстителят е предшественик, “глас” изпратен от Отца, за да вести Въпротилото се Слово. Той е този, който е приготвял “пътя” пред Месия. Всеки евангелски текст, започва с обществения живот на Исус, където се разказва за Неговото Кръщение и за мисията на Йоан.Той е първият Христов свидетел, получил откровение от Небето и той е този, който когато говори за Спасителя, Го нарича “Син Божи, изкупител на човешкия род”, вестейки без никакъв страх Истината”.

“Като истински пророк – каза Папата – Йоан Кръстителят свидетелства без никакви компромиси самата истина и категорично осъжда нарушението на Божиите закони, дори когато става дума за властни на онова време хора. За всичко това, той заплаща с живота си понасяйки мъченичеството в името на Исус, т.е. самата Истиня Господня.”

Неделната молитва приключи както винаги с Апостолически Благослов, но преди него, Негово Светейшество спомена, че няколко дена преди празника Светите Апостоли Петър и Павел, Христовата църква в Италия чества Деня за волните пожертвувания, които вярващите отделят за милосърдната мисия на Папата и по този повод, Бенедикт XVI изреди част от инициативите, които ще бъдат осъществени с тези събрани тази година суми. Между тях е Руанда, където вече действа специален център за деца, сираци и изоставени – жертви на гражданската война, Кения със своите проблеми от епидемията СПИН, Армения и Босня, Латинска Америка и Африка.
Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.