2007-06-22 17:02:28

Първа Европейска среща на университетските преподаватели, организирана от Съвета на европейските епископи


(22.06.2007) - 2500 доценти от 44 страни, които до събота ще участват в 47 работни секции: това са цифрите на започналата в Рим Европейска среща на университетските преподаватели, която е първата по рода си, организирана от Съвета на Европейските Епископски Конференции (CCEE). Основната тема на тридневния форум е „За нов хуманизъм в Европа”. При откриването кардинал Камило Руини, викарий на Папата и за римския диоцез, постави акцент на натуралистичната интерпетация за човека, която свежда човека само до телесното. Според него, тази интерпетация не само е несъвместима с християнската вяра, тъй като отрича трансцедентността на човешкия субект или да бъде Божие подобие, както и централното място на човека и неговата свобода. „Християнският хуманизъм не подразбира емпиричните науки като някакъв начин и форма на враждебност, както и техния принос към познанието за човека. Точно обратното, хуманистичното разширяване пространството на рационализма, предложено от Бенедикт ХVІ, в действителност подпомага развитието на науките, освобождавайки ги от опасността да останат затворени в научното редуциране”. Между участниците и Франко Фратини, заместник –председател на Европепйската комисия, който заяви: „”Ако Европа наистина желае да бъде глобален играч, трябва да насърчава основните човешки ценности и ги защитава там където те липсват, което означава да постави човека в центъра на своята дейност”. „Човешкото достойнство – изтъкна кард. Петер Ердьо, председател на Съвета на Европейските Епископски Конференции – не намалява, дори когато човека не може да използва изцяло своите способности, тоест, в състояние на зародиш, болест или умирающ”.
All the contents on this site are copyrighted ©.