2007-06-19 14:03:17

Семейството и проблемите на децата


СЕМЕЙСТВО И ПРОБЛЕМИ НА ДЕЦАТА – 42

 
Многобройни проблеми, които до преди десетина години, бяха надвиснали над родители, лекари и възпитатели, днес до голяма степен са преодолени, предимно в по-развитите страни, специално Европа. Децата идват на света при оптимални условия, с голямо преимущество за новородените и за техните майки; имат храна, растат добре, посещават училище и курсове съответстващи на тяхната възраст; ползват се от специфични служби и имат правото на специализирано медицинско лечение. Не са принудени да работят. В разстояние на около 30 години се разви една култура отделяща внимание на децата и на техните нужди, въпреки че това, за съжаление, не се отнася все още до всички деца в света.

Това, което тревожи днес по отношение на децата, е необходимостта те да бъдат закриляни от корумпирани възрастни. През последните години хрониката регистрира тежки факти: момичета и момчета жертви на сексуални злоупотреби или малтретиране от страна дори на близки и приятели на семейството. В историята децата винаги е трябвало да понасят властта на възрастните, но фактите от последните години и престъпната организация която стои зад тях, оставят тъмни сенки върху така наречените цивилизовани страни. Към тези тежки епизоди трябва да се добави едно по-тънко насилие, но не поради по-малко агресивна и вредна: тази на картините и силните за децата думи на телевизията, на видеоигрите, на интернет и т.н. Техните послания и език, привидно привлекателни, навлизат в стаята на децата често пъти безпрепятствено, мълчаливо нарушават равновесието на малките, които все още не могат да разграничават действителността от фалша. Често пъти родителите не долавят дори силата на тези агресивни и вулгарни послания, които децата асимилират без да бъдат филтрирани.

Многобройни проучвания разкриват впечатляващи връзки между насилието видяно по телевизията и тази прилагана в играта, между телевизионни програми и училищния успех. Много деца, автори на престъпления, често пъти са тези, които са израснали в училището на видеоигрите или филми на насилие, или по някакъв начин са получили вредно влияние за тяхната възраст.
Не е тук мястото да говорим за глобализацията на консумизма, но не може да не посочим вредата от поверяването на възпитанието на децата на прекалените игри и играчки. Самият смисъл на умереността ни казва, че най-възпитателните играчки не са скъпо струващите, а тези които насърчават фантазията на детето да създава всеки път нещо ново и специално. На децата не е нужно друго, а освен това изобилието заглушава тяхното въображение и желанието да създават и изобретяват.
Вярно е, че посредничеството на предметите е от помощ за стимулиране обогатяването на опита, но ако нещата, предметите вземат превес, децата рискуват да станат пасивни и зависими от тях. Обратното, те имат нужда да се съпоставят с другите, както малки, така и големи, в утвърждаването на самите себе си, на собственото въображение и чувства.
Връзките, от които децата имат нужда, не могат да бъдат само виртуални. Никой не трябва да се заблуждава, че ползването на компютъра или изпращането на писма по GSM означава живеенето на дълбоки връзки. Напротив, означават само поддържането на контакт. За едно дете това не е достатъчно, малките имат нужда от истински чувства. Често пъти децата живеят в шизофренични условия между фигурата на възпитателката и тази на родителите, които винаги забързано, в края на седмицата, се опитват да възстановят контактите с децата, като ги карат да им разказват това, което не са имали време да чуят през седмицата.
Въпреки всичко това, може да се твърди, че днес децата са по-будни и стимулирани. Умеят да ползват високо технологични уреди, познават различни светове. Обаче им липсва всекидневният опит: може би са пътували със самолет, но никога не са се качвали на автобус; виждали се лъвове в зоологическата градина, но никога не са докосвали с ръка едно агънце на една зелена ливада.
Днес, както винаги, е важно децата да бъдат следвани и насочвани в техния избор. Всеки жест в тази насока ще бъде полезен не само за тях, но ще помогне и на родителите да преоткрият многобройните измерения на живота, освен това на което посвещават главно силите и времето си. ()All the contents on this site are copyrighted ©.