2007-06-19 16:21:14

Обявена е темата за Световния ден на мира 2008: „Човешкото семейство: общност на мира”


(19.06.2007) - „Схващането за обща съдба и ценноста на общението са съществени фактори” за осъществяване на „общото благо и мира на човечеството”. Върху това убеждение се базира избраната от Папа Бенедикт ХVІ тема за Световния ден на мира , който ще бъде отбелязан на 1 януари 2008г. „Изборът на темата – посочва в комюнике Ватиканския пресцентър – продължава линията от Втория Ватикански събор, че всички народи ”образуват едно общество и имат еднакъв произход, тъй като Бог населява целия човешки род по цялата земя” и затова „всяка група трябва да се съобразява с нуждите и законните въжделения на другите групи, както и за общото благо на цялото човешко семейство”. „Ако достойнството на човека, създаден по Божи образ и подобие, е откровено на човека още в Стария Завет, единството на човешкия род е една от най-автентичните истини на християнството”. В този смисъл, темата за „Човешкото семейство: общност на мира” развива размишленията на Бенедикт ХVІ в посланията му за предишните световни дни: „В истината е мира” (2006) и „Човешката личност, сърцевина на мира” (2007). „Признаването на цялостта на човешкото семейство – продължава ватиканската нота – има пророчески характер в настоящия исторически момент, белязан от кризата на международните организации и от присъствието на сериозни безпокойство в международната общественост”. Ватиканската нота завършв ас цитат от посланието на Папата за Световния ден на мира 2008: „Всеки човек, всеки народ е призван да живее и се чувства част от Човешкото семейство, създадено от Бог, като общност на мира”.
All the contents on this site are copyrighted ©.