2007-06-19 17:37:06

Европейските епископи обезпокоени от проблемите свързани с миграциите: нужни са политически и културни средства


(19.06.2007) - Необходими са „политически задължения на международно ниво, които да посрещнат причините за насилствената миграция: бедността, насилието, несправедливостите, безработицата”, но също така и „приноса на културата за формирането на личността, критика на ксенофобията и подкрепа на истинската интеграция, зачитаща идентичността на хората”. В този дух са заключенията направени от генералните секретари на Европейските епископски конференции, които проведоха в Минск международна конференеция на тема: „Миграциите, предизвикателство за Европа”. „Църквата – се казва в заключителния документ – е обезпокоена от социалните проблеми, свъразни с феномена на миграцията: незаконността, безработицата, остаряващото население в страните които напускат, трафика на хора, разделението на семействата, деца израстващи без родители”. „Милосърдната дейност на християните е спешен и незабавен отговор на тези предизвикателства – продължава документът – но към нея трябва да се добавят „приноса на политиката и културата”, както и специална пасторална дейност за „различните етнически групи”, но най-вече „способността за насърчаване и направляване на срещата между различните религии, една новост за някои страни”. Относно процеса на европейска унификация, европейските епископи изразяват безпокойство от бъдещия Трактат и ролята на Църквата. Единодушно обаче е „спешната необходимост от създаването на европейска мрежа от миряни, компетентни в областта на биоетиката, социалните и юридическите проблематики”.
All the contents on this site are copyrighted ©.