2007-06-15 17:21:11

Бенедикт ХVІ: Спешна необходимост за Църквата да насърчава културното и духовното развитие на човека в епохата на глобализацията


(15.06.2007) - Историята на Църквата е неразривно свързана с историята на културата и изкуството и това е съществена част от работата на Папския Съвет за култура, който отбелязва четвърт вековна дейност. По повод годишнината, БенедиктХVІ прие на аудиенция участниците в научния симпозиум по повод юбиея, като изказа специални благодарности на, кард. Пол Пупар, ръководил 19 години ватиканското ведоство, основано от Йоан Павел ІІ.


В поздравителното си слово Бенедикт ХVІ припомни целта за която е основан Папския съвет: „да диалогира с всички, независимо от културните и религиозните различия”. За Бенедикт ХVІ тази иницатива е плод на „пророческата интуиция” на папата-славянин, още повече след четвърт век, когато света е променен от главоломното развивите на средствата за масова комуникация и от многообразието на социалните отношения.


„Именно затова, подчерта Бенедикт ХVІ, все по-спешна необходимост за Църквата е да насърчава културното развитие, фокусирайки вниманието на духовното и хуманно качество на посланията и тяхното съдържание”. Още повече, че „съвременната култура неизбежно е повлияна от процеса на глобализацията, който ако не е постоянно придружен от бдителен духовен поглед, може да се обърне срещу човека и го ощети, вместо да го обогати. Това показва колко големи са предизвикателствата за евангелизацията в тази област”.


Папата припомни, че историята на културата и изкуството се преплита с историята на Църквата и затова свидетелстват шедьоври, като Божествена комедия на Данте, Катедралата в Шьртр, Сиктсинската капела, творбите на Бах. „Но ако те са само връхната точка на синтеза между вяра и култура – подчерта Папата - истинската среща се осъществява в ежедневието на живота и на покръстените в името Христово, тъй като зад тези художествени творби стои историята на всеки един с живия Бог и съдържа радостта по трудния път да се следва Христос в ежедневния живот”.


„Повече от всякога е необходимо взаимното отваряне между културите – завърши Папата – тъй като културата е привилегирования терен за диалога между хората, търсещи истинския хуманизъм отвъд различията и разделенията”.All the contents on this site are copyrighted ©.