2007-06-07 19:25:32

Посланието на празника Тяло и Кръв Христови към съвременните християни - Кардинал Аринзде


(7.06.2007) - За смисълът на големия празник Тяло и Кръв Христови и неговото послание за днешните вярващи говори кардинал Френсиз Ариндзе, префект на Конгрегацията за божествения култ и църковните тайнства:


**********
Днешният празник е проява на нашата вяра в Исус Христос, присъстващ в Светата Евхаристия. След освещаването в Светата литургия, хлябът не повече хляб, а Пресветата Евхаристия; виното не е повече вино, а Христовата Кръв. Христос предлага живота Си на Бога Отец, но също и на нас които Го приемаме, за да бъдем в единение с Него – това е Светото Общение. И чрез него, Исус Христос извършва много хубави неща в нас. Църквата всеки ден чества Евхирстията, с изключение на Велики Петък и Велика Събота, но за да възвеличаем специално това Тайнство и чрез него да изразим нашата вяра, още Папа Урбан VІІІ през 1264г. учредява празника Тяло и Кръв Христови. Шествието по време на празника е също част от голямата проява на нашата вяра и представя обожанието, което отправяме към Евхаристичния Исус. Така ние изразяваме нашата любов към Него и заедно с това нашето общение в Него, защото сме заедно: религията не е нещо частно, а израз на нашата радост пред Господа. Нещо повече, Тридентския събор прие догмата, която определя, че в Пресвятата Евхаристия Исус е реално присъстващ. Това е нашата вяра: тайнството на вярата.


Какво означава за християнина, когато поставя Евхаристията в центъра на собствения си живот?
Означава духовно израстване, тъй като Евхаристичната жертва е кулминацията на църковния култ към Бога. Нямаме нищо по - голямо и по-свято от Литургията. В нея християнина трябва да участва подготвен , както външно, така и вътрешно, защото може да приеме Исус само когато е готов за това. Ако е добре подготвен, Исус извършва в него чудеса: получава по-голяма благодат, по-голяма близост с Христос в мислите, чувствата и действията и по-голяма сила, за да устои на изкушенията и предизвикателствата; получава така да се каже „билет” към небето. Исус казва: „Който приеме Моето Тяло и пие Моята Кръв ще получи живот вечен и Аз ще го възкреся в последния ден”.


Тази година Папа Бенедикт ХVІ публикува апостолическото насърчение за Евхаристията, Sacramentum caritatis: какво е посланието, което Папата иска да даде на Църквата чрез него?
Вярата в Евхаристията е тайна в която вярваме, тайна която честваме, тайна която трябва да живеем, тайна която ни превръща в мисионери. Евхаристията е динамичен синтез в живота на християнина. Ако трябва да бъдем още по-точни, когято говорим за празника Тяло и Кръв Христови, трябва да споменем 66-ти и 69-ти параграф, които специално засягат обожанието и почитането на Евхаристията. Папа Бенедикт ХV много добре посочва, че съществува тясна връзка между Светата литургия и Евхаристичното обожание дори извън Църквата, тъй като Светата литургия дава начало на Тайнството, което продължава във вековете: Евхаристията остава и след самото евхаристично честване. В 68-ми параграф, Светия Отец насърчава както личното, така и груповото обожаване на Пресвятата Евхаристия, най-вече на празника Тяло и Кръв Христови. Освен това, в 67 –ми параграф Папата посочва и някои църкви и параклиси, предназначени специално за постоянното обожаване на Светата Евхаристия.
All the contents on this site are copyrighted ©.