2007-06-05 17:13:44

Галилея: Благодарност към неокатекумените, които сътрудничат с католиците мелхити


(05.06.2007) - Архиепископ Шакур, лидер на католическата Църква на мелхитите в Галилея, отправя благодарност към членовете на движението Неокатекуменален път, които сътрудничат в евангелизаторската мисия на местните мелхити. Това е отразено в пасторално писòо до Директорът на международния център на движението, о. Рино Роси. Архиепископ Шакур, два пъти кандидат за нобеловата награда за мир, определя че след като в близкото минало е отправил апел за сътрудничество срещу прозелитизма на сектите, движението на неокатекумените е отговорило незабавно на поканата и резултатите, които днес се забелязват са добри и значителни. “Продължавайте да разпространявате Словото Божие – пише възглавяващият католическата Църква на мелхитите в Галилея. Продължавайте с жар да вестите християнството, което преди 2 хиляди години е положило своите здрави корени, за да расте и се развива и спасява човешките души". Известно е, че това религиозно движение е благотворно за много държави в света и че специално по земите на Латинска Америка е едно сериозно препятствие на напиращите секти.All the contents on this site are copyrighted ©.