2007-06-05 15:38:07

Апел на Папата към срещата на Г-8: борбата срещу бедността да заеме централно място в Хайлигендам


(5.06.2007) - Темата за борбата срещу бедността в света трябва да заеме централно място на срещата на върха на страните от Г-8, която започва от 6 юни в германския курорт Хайлигендам: за това настоява Папата пред лидерите на седемте най-индустриализирани страни и Руската федерация. Апелът на Папата е отравен в писмо, изпратено до германския канцлер Ангела Меркел по повод началото на германското президенство на Европейския съюз и на Г-8 през декември.


*********
За Папата основната цел трябва да бъде премахването на крайната бедност по света до 2015г., която смята за най-важната от задачите на съвремието. В тази дейност – пише Папата – Г-8 трябва да имат водеща роля. Заедно с това Папата изразява безпокойството на Св.Престол предизвикано от „неспособността на богатите страни да предложат на най-бедните страни , особено в Африка, подходящи финансови и търговски условия за насърчаване на тяхното трайно развитие”. Не става въпрос за „отстъпки” – уточнява Папата – а по-скоро за „един сериозен и безусловен морален дълг, базиран на общата принадлежност към човешкото семейство”.


„На бедните страни – продължава Папата в писмото – трябва да бъдат гарантирани благоприятни търговски условия и широк достъп, без резерви от страна на пазарите”. Според Бенедикт ХVІ, необходимо е да се вземат мерки за „бързо, цялостно и безусловно премахване на външния дълг” на бедните страни, като наред с това се предприемат нужните мерки, „за да не изпаднат отново в неплатежоспособна ситуация”. Бенедикт ХVІ призовава индустрализираните страни да зачитат поетите ангажименти в борбата срещу бедността и пандемиите, особено СПИН, туберкулозата, маларията и другите тропичеси болести, „без да бъдат предприети юридически или икономически изисквания”.


„Международната общност – подчертава Папата – трябва да продължава да полагат усилияза значително намаляване на търговията с оръжия, незаконния трафик на ценни първични суровини и изтичането на капитали от бедните страни”. Освен това, да положи усилия за премахването на прането на мръсни пари, както и на корупцията на фукцинерите в бедните страни”. „Тези цели – обобщава Папата - са свързани неразривно с мира и сигурността в света”.
All the contents on this site are copyrighted ©.