2007-06-01 16:02:24

Хуманитарната криза в Дарфур, религиозната свобода в Азия и признаването на християнските корени в Европа в словото на Папата към новите посланици на Судан, Бурунди, Пакистан, Естония и Исландия


(01.06.2007) - Богатите страни не трябва да злоупотребяват с природните богатства на планетата, а да помогнат на най-бедните страни, за да намерят място в световното икономическо развитие. Религиите трябва да си сътрудничат и формират своите последватели в зачитането на всяка релегия и култура. Това са двете концепции в словото на Папата към новите посланици към Светия Престол, които прие на аудиенция за приемането на акредитивните им писма: Пакистан, Исландия, Естония, Бурунди и Судан.


Бенедикт ХVІ изрази безпокойство и съпричастие към човешката трагедия в района на Дарфур в Судан. „В конфликта, който засяга най-вече гражданското население – подчерта Папата пред новия судански посланик Ахмед Хамид Елфаки – мирът не може да бъде постигнат чрез силата на оръжията, а посредством културата на диалога и преговорите”. Бенедикт ХVІ отправи апел към имащите отговорност по върпоса, „да продължат усилията и вземат необходимите решения”.

В обръщението си към новия посланик на Бурунди, г-жа Домисил Бранкира, Папата подчерта нуждата от „смелост за постигане на мира”, за да бъде изградено „по-братско и солидарно общество” след дългите години гражданска война, чиито последствия все още се чувстват. „Раните от войната могат да бъдат излекувани –подчерта Папата – чрез постоянното търсене на истината, но чрез прошката, която обаче не изключва справедливостта”.


Религиозната свобода бе темата в обръщението на Бенедикт ХVІ към послания на Пакистан, г-жа Айеша Рияз: „Всяко солидно демократично общество се базира на способността за подкрепа и защита на религиозната свобода , което е осново право и е част от човешкото достойнство”. „В епоха, в която заплахите срещу религиозната свобода по света са все-по тежки – подчерта Папата – насърчавам Пакистан да увеличи усилията си за гарантиране правото на живот, свободата на вярата и свободна благотворителна дейност”.


„Стойността на свободата” бе акцентът в обръщението на Папата към 37 годишния Юри Сейлентал, посланик на Естония. „Голямата революция в Източна Европа в края на миналия век – подчерта Бенедикт ХVІ – демонстрира вроденото и незадушимо желание за свобода у хората и народите”, както и „неразривната връзка между истинската свобода и трансцедентното достойнство на всеки човек и усилията за взаимен респект и солидарност”. Папата потвърди желанието на католиците в Естония да работят „в дух на сътрудничество с другите християни”, за утвърждаването на „светостта на брака, ролята и мисята на семейството, възпитанието на децата и зачитането на живота, като дар Божи”.


За християнското наследство на Стария континент и корените на Евангелието формирали исландската култура Папата говори пред новия посланик на страната, Стефан Стефансон. Бенедикт ХVІ даде висока оценка на защитата на околната среда и контролираното използване на природните ресурси, като изтъкна и „неразривната мръзка между мира в Творението и мира между народите”.
All the contents on this site are copyrighted ©.