2007-06-01 17:35:37

Нова Зеландия: ІІІ Форум за междурелигиозен диалог


(01.06.2007) - Нуждата от диалог между различни култури и религии в един плуралистичен контекст, който преминава обикновената толерантност, за да насърчи приятелството и взаиморазбирателството. Това потвърдиха участниците от 15 азиатски държави в ІІІ Форум за междурелигиозен диалог, който се проведе в Уайтанги, Нова Зеландия. Между участниците и новозеландския премиер Хелън Кларк, който заяви ,че „всички държави в Азия и Пацифика трябва да изграждат мостове към различните религии, за да се противопоставят на опасността от екстремизъм”. Припомняйки мрачните епизоди на насилие в Тайландия и Филипините, опавдани в името на религията, Кларк заяви: „Ако искаме да направим пологителни стъпки напред, трябва да установим такива отношения, които са базирани на респекта и признаването на общи ценности, както и уважението към разричните религии. Само по този начин можем да победим „търговците на омраза”. Представителите на всички присъстващи религии на континента - будисти, индуисти, християни, мюсюлмани, шинтоисти, таоиси, както и на на анимисти - разгледаха възможонстите за свой принос към социалния прогрес, сигурността, образованието и медиите.
All the contents on this site are copyrighted ©.