2007-05-31 18:07:03

40 години след енцикликата Populorum progressio на Папа Павел VІ и 20 на Sollicitudo rei socialis на Йоан Павел ІІ италианските епископи представиха документ за социалните проблеми


(31.05.07) Четирийсет години след публикуването на енцикликата Populorum Progressio на Папа Павел VІ и двайсет години от Sollicitudo rei socialis на Йоан Павел ІІ, и двете посветени на темата за развитието, Националното бюро на Италианската епископска конференция за социалните проблеми и труда, вчера представи нов документ озаглавен: “Етика, развитие и финанси”, в който отправя социалното послание на енцикликата на Папа Монтини. Един инструмент на разположение на християнските общности за да отговорят съзнателно на темите за развитието и международната справедливост в търсенето на решаващи и конкретни линии на действие. “Цялостното развитие на човека не може да намери място без солидарното развитие на човечеството”. Тези силни думи на Папа Павел VІ написани през 1967 г. продължават да звучат съвременно и днес, защото 40 години от тогава социалната солидарност не се е изчерпала. “Замисляйки се сериозно върху бедността в света, заяви монс.Паоло Тарки, директор на Бюрото, всеки от нас по свой начин е призван да развива едно активно гражданство, което се изразява в гласуването, но също и в отговорната консумация. Струва ми се, допълни монс.Тарки, че енцикликата поставя истинския проблем на глобализацията, т.е. как глобализацията има нужда да бъда свързана със солидарността”.All the contents on this site are copyrighted ©.