2007-05-31 17:43:37

Приключи V-та обща конференция на Латиноамериканския епископат и Караибите. Епископите насърчават мисията и човешкото издигане


(31.05.07) С тържествена евхаристична литургия, днес в Богородичното светилище в Апаресида, Бразилия, ще бъде закрита Петата обща конференция на Латиноамериканския епископат и Караибите, която бе открита от Папа Бенедикт ХVІ на 13 май. Вчера епископите публикуваха Хиналния документ насърчавайки мисионерството на всеки кръстен.

Епископите, в единение с Папата подчертават, че най-ценното културно наследство на латиноамериканските народи е “вярата в Бог Любов”. Признават смирено светлините и сенките, съществуващи в християнския живот и пасторалната дейност. Първата част от финалния документ, озаглавен “Животът на нашите народи” има предвид действителността на района и благодари на Бог за получените дарове, особено за благодатта на вярата и за радостта от участието в църковната мисия. Втората част, озаглавена “Животът на Исус Христос в неговите последователи мисионери” се спира на красотата на вярата в Исус, извор на живот. Епископите задълбочават последствията за всеки християнин от призива да известяват Евангелието. Спират се и на светостта на християните, призвани да уподобяват своя живот с този на Христос, оживотворявани от Светия Дух. Третата част на финалния документ със заглавие “Животът на Исус Христос за нашите народи” обръща внимание на главните пасторални дейности, които трябва да се водят в днешната историческа и църковна действителност в Латинска Америка и Караибите. Тази част съдържа една от централните теми на конференцията в Апаресида: мисията на последователите в служба на пълноценния живот. Повелята е ясна: Църквата да бъде превърната в една по-мисионерска общност посредством пасторалната дейност и църковното обновление на общността и на структурите. В този контекст се говори надълго за континенталната мисия, чиито приоритет е: разгласянето на Царството Божие и човешкото издигане. Подчертава се предпочитанието към бедните и отхвърлените, насърчаването на международната справедливост, защитата на живота, на брака и на семейството, опазването на околната среда. Последната част от финалния документ, озаглавен “Нашите народи и културата” потвърждава и опреснява решенията на конференциите от Пуебла и Санто Доминго що се отнася до инкултурацията на Евангелието. Намират още място теми като: възпитанието и комуникациите; пасторалната дейност в големите градове; присъствието на миряните християни в обществения живот; темата за туземните и афроамериканските народи, братолюбието и интеграцията за изграждането на една регионална общност от нации в Латинска Америка и Караибите. Накрая, Документът завършва с размишление за любовта на латиноамериканските народи към Дева Мария, която сочи Пътя, Истината и Живота.

Вчера епископите са изпратили телеграма до лидерите, които ще вземат участие на 6 юни, в Германия, в годишната среща на върха на Г-8, в която настояват за “една световна икономика в полза на човешкото развитие, една екологична и устойчива икономика, основаваща се на справедливостта, солидарността и общото глобално благо”.All the contents on this site are copyrighted ©.