2007-05-30 15:41:00

En teolog måste vara ödmjuk, förklarade Benedictus XVI på onsdagens audiens


Det var vackert solsken på Petersplatsen och närmare 50 000 människor hade samlats för att deltaga i Påvens audiens.
Påven fortsatte idag att redogöra för de tidiga kykofäderna och denna gång kom turen till Tertullianus, en afrikan från Kartago och den förste store kristne författaren som skrev på latin. Han hade omvänt sig till kristendomen och blev en ivrig trons försvarare . Han försvarade den inte bara mot dem som ville förminska dess värde utan strävade även efter att presentera evangeliets budskap i en dialog med den icke kristna, intellektuella traditionen. Han betonade enheten i Gud medan han talade om Kristi och den Helige Andes gudomlighet . Tertullianus terminologi med tre ”personer” i en gudomlig enhet blev ett viktigt steg framåt i utvecklingen av treenighetens dogma.
Hans arbeten vittnar även om hur man fick större förståelse för Jungfru Marias värdighet , kyrkans natur, Petrus som den förste biskopen och sakramenten. Tertullianus grundar det kristna livet i bön och hopp på Kristi uppståndelse som bas. Han blev omvänd efter martyrernas lidanden, vars blod han kallade för kyrkans utsäde. Men han blev med tiden alltmer kritisk och till sist lämnade han kyrkans gemenskap. Men trots det förblev han ett inflytelserikt vittne för kyrkans lag om tron och en viktig gestalt i den eviga dialogen mellan evangeliet och kulturens värld.
Så kom Påvens hälsning och välsignelse på engelska.
Jag är glad att hälsa de engelsktalande pilgrimerna och dit hör även deltagarna i det seminarium som organiserats av lekmannacentrat ”Foyer Unitas” samt studenter från latingymnasiet i Åbo. Över er alla och era anhöriga ber jag om den allsmäktiges nåd och frid.
I den italienska delen av sitt tal kommenterade Påven vikten för en teolog att vara ödmjuk och att acceptera de egna och kyrkans svagheter. Hos Tertullianus saknas enkelheten, ödmjukheten att infoga sig i kyrkans liv , att acceptera sina svagheter och att vara tolerant med andra och med sig själv. Om man bara ser sin egen tanke i dess storhet förlorar man tills sist storheten, sade Påven.
Han fördjupade sitt eget individuella sökande efter sanningen och detta tillsammans med hans problematiska karaktär gjorde att han kom att lämna kyrkan. Han slöt sig sedan till montanismen, en sekt som trodde på Kristi snara återkomst.
Bland deltagarna vid dagens audiens som efteråt fick möjlighet att personligen hälsa Påven befann sig de unga föräldrarna till Madeleine Mc Cann , den lilla engelska flickan på fyra år som den 3 maj försvann i Portugal. Efteråt deltar de i en presskonferens på engelska ambassaden. Under denna svåra tid har de sökt stöd i tron bl.a genom att göra en pilgrimssfärd till Fatima .

All the contents on this site are copyrighted ©.