2007-05-29 16:18:01

Послание на Бенедикт ХVІ за Световния ден на мисиите: Всички християни са призвани да бъдат мисионери и свидетелстват Евангелието в съвременната епоха


(29.05.2007) - „Мисионерската дейност на Църквата остава приоритетна към съвременното човечество, за да може да ориентира и евангелизира културните, социалните и етическите промени” и за „да предложи Христовото Спасение на човека от съвременната епоха, който в различни части на света е унижаван и подтискан поради бедност, насилие и постоянно отричане на човешките права”. Това пише Папа Бенедикт ХVІ в разпространеното днес послание за Световния ден на Мисиите, който Църквата отбелязва на 21 октомври. Църквата не може да избегне тази универсална мисия - пише Папата в посланието – защото тя е „задължаваща сила”. Този мисионерски мандат е поверен от Христос на Петър и на Апостолите, което означава, че „днес той принадлежи преди всичко на Свети Петровия приемник и епископите, които „пряко са отговорни за евангелизацията”, както като членове на епископската колегия, така и като Пастири на отделните църкви. Папата припомня, че още една причина за обновлението на този мисионерски устрем е 50-та годишнина от енцикликата на Пий ХІ Fidei Donum, чрез която бива насърчено „кооперирането между Църквите за обща мисия сред хората”.


Папата поставя акцент върху „спешната нужда за обновление на мисионерската дейност, като отговор на тежките съвременни предизвикателства”. В изпълнението на тази задача на първо място са призвани Църквите с древна традиция, които пред феномените на „секуларизиращата се западна култура”, „кризата на семейството” и „намаляването на религиозните звания” са изправени пред опасността „да се затворят в себе си и гледат с намалена надежда към бъдещето, забавяйки своите мисионерски усилия”. За Бенедикт ХVІ това е подходящ момент за „открито доверие към Божието Провидение”, което с помоща на Светия Дух води своя народ към „изпълнението на Неговия план за Спасение”. В тази мисия, допълва Папата, Господ приканва отделните Църкви към „обновена евангелизация” и за „интезивно мисионерско коопериране” със съзнанието, че „цялата Църква и всяка отделна Църква е призвана за мисия сред Божия народ”. Бенедикт ХVІ припомня призива на Папа Пачели в енцикликата Fidei Donum: „нека мисионерския устрем проникне в сърцата на всички свещеници, а чрез тях и в сърцата на всички верни”.


All the contents on this site are copyrighted ©.