2007-05-23 13:10:48

Evangeliets förkunnande i Latinamerika , medförde även skuggor som vi inte får ignorera, sa Benedictus XVI vid dagens audiens.


Benedictus XVI gjorde idag en återblick på besöket i Brasilien, som inte bara gällde detta land utan hela Latinamerika och de Karibiska öarna, där många av världens katoliker bor. "Mitt besök var främst av allt en pilgrimsfärd för att prisa Gud för den tro som format denna kultur i över fem hundra år. Samtidigt som vi inte kan ignorera de olika orättvisor och lidanden som följde med kolonisationen, har evangeliet uttryckt och fortsätter att uttrycka folkens identitet i dessa områden och ger oss inspiration för utmaningarna i vår globala tid. Att Påven idag gjorde detta erkännande av orättvisor och förtryck som den infödda befolkningen utsattes för under kolonisationstiden, var förmodligen för att han ville rätta till och förklara vissa ord som han uttalat i Brasilien och som förorsakat protester. Han hade bl.a sagt att kristendomen, när den kom till latinamerikanska kontinenten inte innebar påtvingandet av en främmande kultur, något som indiosbefolkningen reagerat mot. Bland dem som protesterat var statscheferna Hugo Chavez från Venezuela och Evo Morales från Bolivia..Påven underströk nu hur vissa skuggor inte kan tysta ned det positiva i evangeliets budskap.
I vad som fått namnet Fazenda da Esperanca , ett nätverk av centra för ungdomar som här får vård mot narkotikamissbruk, såg jag en symbol av det andliga « helande » som vår värld verkligen behöver., ett helande för vår värdighet som Guds barn och en försoning med hela skapelsen.
Helgonförklaringen av Brasiliens första infödda helgon ,fortsatte Påven, Frei Antonio de Sant´Ana Galvao, påminde oss om att helighet är den verkliga form av revolution som ger oss en autentisk reform i kyrkan och i samhället.
I Aparecida öppnade jag den femte generalkonferensen för biskoparna i Latinamerika och karibiska öarna som handlar om vårt behov av att vara Kristi övertygade lärjungar och missionärer och om hans kärlek. Efter mitt glada möte med ungdomarna är jag övertygad om att de vill bli apostlar för sina medmänniskor, använda sina rika gåvor i den nya evangelisationens tjänst och försäkra en hoppets framtid för kyrkan i Brasilien och hela Latinamerika. Påven slutade med en speciell hälsning till alla engelsktalande pilgrimer samt till deltagarna i den internationella katolska rörelsen för intellektuella och kulturella frågor, liksom till de unga konstnärerna från Nairobi. Jag tackar er alla för era böner under mitt besök i Brasilien. Må Gud välsigna er alla!
Det var en stor folkmassa som idag väntade på Påven på Petersplatsen. Man hade bara beräknat de omkring 25 000 som var anmälda men i verkligheten presenterade sig närmare 50 000 personer. Detta är en ungefärlig beräkning som man gjort efter de foton som tagits över Petersplatsen uppifrån. Som vanligt svängde Påven runt blande de församlade med sin vita jeep så att så många som möjligt kunde se honom. Men solen var het och som skydd bar Påven idag en röd bredbrättad hatt, den som Påvarna använde i forna tider .
All the contents on this site are copyrighted ©.