2007-05-23 14:09:42

Папата към българските медии: "Разпространявайте богатото културно и духовно наследство на България в Европа"


(23.05.2007)Това днес Папата подчерта в словото за обичайната генерална аудиенция, която две седмици не се състоя, тъй като на 9 май Бенедикт XVI беше на апостолическо посещение в Латинска Америка, а следваща сряда, токущо завърнал се остана в почивка за няколко дена. Днес на площада, между поне от 50 хиляди поклонници, на пл. Св. Петър бяха и учасниците в Трерата световна среща на българските медии, която протече в Рим и в която взеха участие представители на 80 вестници, списания, радиа, телевизии и интренет страници. За цела в Рим пристигнаха премиерът Сергей Станишев, придружаван от Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи. В генералната аудиенция днес взеха участие директорите и главните редактори на повече от 50 медии от цял свят и 30 от България, към които Негово Светейшество отправи специални поздрави, а някои от тях имаха радостта да му целунат ръката.

**********
RealAudioMP3 “Моите мисли и поздрав са насочени към участниците в Третия Световен Конгрес на българските медии, които тези дни с Рим – каза Папата. Скъпи приятели, нека вашето служене в сектора на социалните комуникации да допринася, богатото културно и духовно наследство на България да бъде по-добре познато и ценено в Европа”.

Впечатления от този вълнуващ момент, който в прорамата на срещата беше обявен като "тай-голямото събитие на форума", споделя Генералният Директор на БТА Максим Минчев и участници в срещата: RealAudioMP3

Обикновено за тези редовни срещи всяка седмица, Папата предлага поредица духовни размишления, а днес той избра да говори за своята първа визита по територията на Латианоамериканския Континент, като специално спря своето внимание на тъжните години от историята на тази земя, със сериозно погазените неприкосновенни права на местното население, за който период – каза Негово Светейшество – Църквата смирено направи своята самокритика.

“Един такъв горчив опит извършените престъпления срешу човешкия род, още тогава остро осъдени от мисионери, като Ватроломей се Лас Казас и богословите – каза Папата – не бива да замъглява великото минало на продотворната църковна евангелизаторска мисия, извършвана в течение на тези векове по Божията воля. Днес – определи Бенедикт XVI – е и остава същия дълг и мисия да бъдат вестени, спазвани и изпълнявани Законите Господни и преди всичко първия Божи Закон – това за любовта”.

“Днес в епохата на глобализирането на света – допълни Негово Светейшество отново католическата идентичност се явява като подходящ отговор на всички нови предизвикателства за латиноамериканските народи. Католическата вяра – каза Папата – е вдъхновявана от редицата духовни ценности и от принципите на своята социалана доктрина”.

Бенедикт XVI не пропусна да спомене важния принос в църковната мисия по земите на Латинска Америка на религиозните мирски движения и новоучередяващите се институти за богопосветен живот. Негово Светейшество говори по подробно за главните моменти от това апостолическо посещение, чиято кулминационна точка бе откриването на петата Конференция на епископата в Латинска Америка и Караибските острови. Папата спомена и вълнуващите срещи с общността от така наречената “Fazenda” на надеждата, където братя и сестри се стараят да излязат от тунела на наркоманията и алкохолизма. Негово Светейшество сподели и прекараните с младите моменти, които той насърчи да се стараят да бъдат истински апостоли Христови сред своите връстници.

“Само който съумее да срещне Исус в Божията любов и който върви по този път, ще намери истинското щастие – припомни Папата думите, които той отправи към младите в Латинска Америка, които Бенедикт XVI насърчи да зачитат брака, да се вслушват в онова, което Небесния Отец очаква от тях, да не се страхуват да отговорят на поканата Му за богопосветен живот”.

Негово Светейшество приключи, като обобщи, че само присъствието на Бога, само приятелството с Неговия Син Исус, въплотил се и станал Човек, само светлината, излъчваща се от Словото, са основа за справедливостта и любовта в човешкото общество, днес и в бъдеще”.
В края, както винаги Папата даде своя Апостолически Благослов.
Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.