2007-05-21 15:41:24

Påven talar om hur vi måste försvara barnen mot dålig media, och vädjar om fred i mellanöstern


Igår var det den 41:a världsdagen för de sociala kommunikationerna. Påven uppmanade under Regina Caeli bönen från sitt fönster på Petersplatsen om ansvar och omsorg om barnen som blir lidande av medians dåliga inflytande. Tiotusentals besökare lyssnade till påvens ord under Roms sommarblå himmel.

Temat på världsdagen är "Barnen och kommunikationsmedlen - en utmaning för deras uppfostran". Påvens ord var stränga. Massmedians inflytande är stark och konkurrerar med skolan, med Kyrkan och t.o.m med familjen. Barnuppfostrans utmaning i dagens värld är knuten till massmedia. Därför är det högst väsentligt att att man lär sig använda massmedian på ett korrekt vis. Man får inte underskatta det inflytande som dålig massmedia har på barn, vars natur är svagare och mer försvarslös.

Påven uppmanar föräldrarna, lärarna och den kristna församlingen till sammarbete och gemensamt utveckla barnens och ungdomarnas förmåga att vara selektiva och värna om att barnen utvecklar en kritiska inställning till media. De behöver hjälp för att den insikten ska kunna mogna i dem. Man måste stödja barnens uppskattning och dragning till det som är av värde, av estetiskt och moraliskt värde.

Påven påpekar även det ansvar som media har. Även massmedian måste bidra till barnuppfostran, och främja den männskliga personens värdighet, äktenskapet och familjen, som är civilisationens mål och grundpelare, säger påven. Program som präglas av våld, och anti-socialt beteende, eller program som vulgariserar den männskliga sexualiteten är oacceptabla, och ännu mer så om de riktar sig till minderåriga.

Påven uppmanar alltså på nytt till de ansvariga i media industrin, och till de som är medverkar i den verksamheten, att de värnar om allmänhetens bästa, att de respekterar sanningen och beskyddar den personliga värdigheten och familjernas rättigheter.

Naturligtvis nämnde även påven sitt besök till Brasilien, som han tackar Herren för. Han är framför allt tacksam för att, förutom invigningen, ha fått möta den brasilianska kristna kommuniteten, och han ber oss om förböner för den latinamerikanska befolkningens vandring.

Efter Regina Caelibönen gjorde påven ytterligare en vädjan. Han sa: I guds namn vädjar jag till ett slut på dett tragiska våld som pågår i mellanöstern. Jag vill påminna Palestinas och Israels hårt prövade befolkningar om min solidariska närvaro, och om att de finns i mina böner. Jag ber till Palestinas auktoritet att de med ansvarskänsla ska återuppta fredsförhandlingarnas svåra väg ,och neutralisera de våldsamma. Jag inbjuder Israels regeringen att moderera sina motattacker, och jag uppmanar till att man på internationellt plan fördubblar ansträngningarna att stötta i att förhandlingarna ska återupptas. Må Herren motiviera och stödja alla som arbetar för freden.

Kristi Himmelsfärd är då den uppståndne Kristus återvänder till sin fader, och med det öppnar vägen till det eviga livet, och gör det möjligt för oss att ta emot den Helige Ande. Nu liksom då när apostlarna samlades i bön, tillsammans med Jungfru Maria, är detta en tid för bön inför Pingsten, om att den Helige Ande ska sprida sig över världen.All the contents on this site are copyrighted ©.