2007-05-17 16:45:01

Светият Престол за правата на туземните народи


(17.05.07) Удължава се времето за достигане на консенсус от страна на държавите членки в ООН за правата на туземните народи. “Огорчение” в този смисъл изрази вчера в Ню Йорк, архиепископ Челестино Мильоре, постоянен наблюдател на Светия Престол.

**********
Отложеното приемане на проекто Декларация за правата на туземните народи, предвидена да бъде приета до 2006 г. от страна на Общото събрание на ООН, след 24 години обсъждания от Съвета за човешките права, “бележи един обезнадеждаващ преход”, констатира с огорчение архиепископ Мильоре. Ватиканският представител се изказа вчера на Постоянния форум по туземните въпроси, посветен тази година на темата “Територии, земи и природни ресурси”. Тема с особено значение предвид възраженията срещу декларацията. Във връзка с това йерархът припомни ползата, която този юридически инструмент би могъл да има “особено за живота на най-бедните в земеделските райони, често пъти с туземен произход и отхвърляни от модерния свят” и които биха могли “да допринесат много повече за икономическия и политически живот където живеят”. Някои обвиняват Декларацията – припомни монс.Мильоре – че противоречи на националните конституции като поддържа, че упражняването на самоопределението може да засяга само тези, които живеят под колониални режими; други възразяват, че Декларацията не е ясна в дефиницията кои са “туземните народи”. “В респект с мотивировките стоящи зад всяка позиция – каза архиепископ Мильоре – Светият Престол изтъква “особената важност” на този инструмент и насърчава държавите “да покажат гъвкавост и социална предвидливост” в търсенето на споразумение по време на настоящата сесия на Общото събрание. “Държавите – заключи ватиканският представител – имат законни права относно суверенитета, гражданството, равноправието и справедливото използване на природните ресурси, но тези въпроси не трябва да позволяват да бъде отлаган постоянно прогресът на законните права на туземните народи”.
**********All the contents on this site are copyrighted ©.