2007-05-15 13:20:58

Църквата в Португалия чества Седмицата на живота


(15.05.07) - Църквата в Португалия чества тези дни “Седмицата на живота”, имаща за тема: “Човешкото щастие, грижа на Бог”. Учредена през 1994 г. от Епископската комисия за миряните и семейството, инициативата има за цел да “насърчава съвестите, семействата, Църквата и обществото в признаване смисъла и значението на човешкия живот във всички негови фази и условия”. Тази година Седмицата придобива особено значение, след референдума, който през м.февруари разреши аборта в страната. Комисията настоява за една културна промяна в португалската социална съвест, белязана понастоящем от липсата на фундаменталните етически ценности, от празноти във формирането, от индивидуализма в употребата на свободата и в търсенето на истината, както и от релативизма на концепции и принципи, ориентиращи живота на отделните личности и на общността. Текстът представящ Седмицата на живота 2007 набляга върху значението от “растеж във вярата като солидна база за формиране на съвестите и неотменим лост за творчеството и умението, необходими за активното участие в живота на Църквата и на обществото”.All the contents on this site are copyrighted ©.