2007-05-15 18:36:14

Солидарност и общение между Църквите в Латинска Америка и Европа в посрещането на общите проблеми и предизвикателства


(15.05.2007) - Европа гледа с надежда и респект към Латинска Америка, континент на надеждата, съхранил религиозните ценности, още повече че имат общи проблеми и трудности . Това подчерта в словото си кардинал Петер Ердьо, председател на Съвета на европейските епископски конференции (CCEE) по време на първия работен ден на V-та Конференция на латиноамериканските епископи в Апаресида. „В много европейски общества някои концепции утвърдени още от ехопата на илуминизма, включително човешките права – подчерта унгарския кардинал - започват да изгубват първоначалния си смисъл и дори в някои случаи биват заменени с т.н. „човешки права на третото поколение”. Заедно с това политическата промяна станала преди 17 години и сложила край на изкуственото разделение на европейския континент, е начало на нов опит, най-вече между християните. В този смисъл, допълни кардинала, много латиноамерикански и европейски историци намират сходства в социалната и културната обстановка между „двете периферии на западния свят”. За нас е ценен опит да опознаем вярата и опита на нашите латиноамерикански братя и сестри при посрещането на съвременните предизвикателства в светлината на автентичния християнски дух. Кардинал Ердьо призова за вярност към католическото наследство получено от Исус Христос, за да могат християните от Латинска Америка и Европа заедно да намерят пътищата за разрешаване на актуалните проблеми в светлината на християнството.
All the contents on this site are copyrighted ©.