2007-05-14 16:41:54

О.Федерико Ломбарди коментира папското слово пред латиноамериканските епископи


(14.05.2007) - „Впечатлява дълбочината и мащабността на папското слово към латиноамериканските епископи, пропито от високи духовни стойности, но същевременно и конкретизирано в контекста на латиноамериканския континент”, коментира директорът на Ватиканския пресцентър и генерален директор на Радио Ватикана, отец Федерико Ломбарди:

*********
Папското слово бе насочено към известяването на Бог, който е любов и дълга на Църквата да конкретизира и разпространява това послание, но не откъснато от действителността, казва о. Ломбарди. Всъщност, към него имаше голям интерес, тъй като се очакваше отговора на Папата как ще посрещне големите предизвикателства на континента в християнска светлина, след като в миналото, но все още и днес, към тях се подхожда идеологически: от една страна материалистичния либерализъм, а от друга марксизма. Отговорът на Папата бе изключително балансиран и задълбочен, разграничавайки задачите на Църквата и задачата на политиката. Бенедикт ХVІ ясно заяви, че Църквата предлага ценности, както и религиозен поглед към човека и действителността, за да не бъдат сведени само до материалното, а оттам и търсенето на частични решения, имащи негативни последствия. Това са ценностите на любовта и справедливостта от Евангелието и посланието на Църквата, които помагат и за създаването на структури от социален, икономически и политически характер, насочени към по-голяма справедливост в търсенето на рационални и коректни решения, зачитащи цялостта на човешката личност.

Папата заяви, че „Църквата не участва пряко в политиката, а е защитник на справедливостта и бедните”, но същевременно призова католическите лидери да участват в политическия живот...
Една от характерните задачи на миряните е да преобразяват света, за да го направят по-справедлив, по-хуманен, отговарящ на изискванията на съвместното съжителство в дух на уважение, хармония и справедливост за всички членове на обществото. Тази задача посочва и Папата в словото си, за да могат миряните да се ангажират смирено, но смело в ония сфери, в които много често присъстват идеологически или други компоненти, враждебни на християнския дух. Това е в резултат на липсата на авторитетно присъстиве на компетентни и способни хора в политическата и социалната области, чиято дейност е вдъхновявана не само от разума, а и от Евангелието.


All the contents on this site are copyrighted ©.