2007-05-13 17:18:49

Бенедикт ХVІ откри Конференцията в Апаресида и потвърди новата евангелизация в Латинска Америка: Църквата не прави прозелитизъм, а се чувства мисионер на Божията любов


(13.05.2007) - С тържествена литургия в светилището на Дева Мария в Апаресида Папата откри V-та конференция на латиноамериканския епископат и Карибите в присъствието на председателят на Съвета на латиноамериканските епископи и на Общата конференция, кардинал Франциско Ерадзурис Оса, както и на църковните делегати, граждански и военни представители. От Марииното светилище в Апарсида Папата молитвено се обърна към всички верни, църковни общности, движения и семейства, които духовно са единени в този важен за Църквата на контитента момент:


**********
RealAudioMP3 Смятам за специален дар от Божието Провидение, че тази литургия бива отслужвана на това място и в този момент, подчерта Папата. Дева Мария ни посреща, като Майка и Учителка, за да ни помогне да издигнем към Бога нашата молитва. Тази литругия, допълни Светия Отец, представлява най-солидния фондамент на V-та Конференция, тъй като поставя в своята база Молитвата и Евхаристията.


Бенедикт ХVІ определи и начина и формата по които ще се проведе това важно църковно събрание, позовавайки се на първото библейско четиво за деня, посветено на т.н. „ерусалимски събор” (Деян, 4-21) и общото размишление на Апостолите и презвитерите относно големите проблематики на Църквата в светлината на Светия дух: „Това е и методът по който работим в малките и големите събрания, посочи Папата. Това не е само процедурен въпрос, а отражение на истинската натура на Църквата, тайнството на общението с Христос в Светия дух”.


За Бенедикт ХVІ съвременната Църква с нейните пастири и целия Божи народ, са призвани да бъдат водени от Светия Дух между „отиването” и „завръщането” на Христос, което е и „времето на Църквата”. През своя двехиляден път Църквата – поклонница преминава и през Латинска Америка, разпространявайки живота на Исус, чрез Тайнствата и хвърляйки семето на Евангелието:


„Църквата се чувства последовател и мисонер на Божията любов, подчерта Папата. Църквата не прави прозелитизъм. Тя се развива, както Христос, привличайки към себе си, чрез силата на своята любов, достигнала кулминацията в жертвата на Кръста; така Църквата извършва своята мисия с онази мярка с която Исус извършва всяко свое дело в духовно съответствие и милосърдна конкретност на Своя Господ”.„Вярата в Бог, който е Любов” изтъкна Папата, е „безценно съкровище за целия латиноамерикански контитент: това е и побеждаващата сила в света; това е радостта, която никой не може да отнеме на епископите; това е мира, който Христос завовюа чрез Кръста! Това е вярата, превърнала Америка в „континент на надежата”:
Истинската основа на тази надежда, донесла многобройни плодове от епохата на първата евангелизация до днес за целия Континент – подчерта Бенедикт ХVІ – не е нито политическа идеология, социално движение или икономическа система, а вярата в Бога любов, въплътил се, умрял и възкръснал. Папа Йоан Павел ІІ ви призова към нова евангелизация, която благородно приехте в своя епископски мандат. Аз я потвърждавам с думите на V-та Конференция: бъдете верни последователи на Христос, за да бъдете смели и убедителни мисионери”.

 
Литургията завърши с молитвата „Царице Небесна”, а Папата отправи поздрави на различни езици, чрез които призова Светия Дух и Дева Мария от Апаресида да е молят за Конференцията, която разкрива надеждата за бъдещето на „латиноамериканското семейство”.
All the contents on this site are copyrighted ©.