2007-05-11 13:47:27

V-та обща конференция на епископите от латиноамериканските и карибските страни в Апаресида


(11.05.07)- От 13 до 31 май ще се проведе V-та Конференция на латиноамериканските и Караибския епископати. Мястото е голямото Богородично светилище в Апаресида и ще бъде открита от Папа Бенедикт ХVІ със Света Литургия, а след нея ще председателства първата работна сесия. В нея ще вземат участие 20 кардинали, 200 архиепископи и епископи, 20 представители на другите Църкви и организми и 15 теолози в качеството на експерти. Като наблюдатели ще участват представители на другите християнски църкви: Гръко-Православна, Англиканска, Лютеранска, Методистка, Петдесятници, Презвитериани, също така на Латиноамериканския Баутистки съюз и на Еврейството.

Председателите и делегатите на Епископските конференции от Латинска Америка и Караибите се събраха през 2001 г.на 28-та пленарна асамблея на СЕЛАМ, (т.е. Съвета на епископските конференции от Латинска Америка със седалище в Богота, организъм основан през 1955 г. от Папа Пий ХІІ в служба на 22 епископски конференции от континента). На тази среща епископите бяха решили да поискат от Папата, тогава Йоан Павел ІІ да свика една нова обща Конференция на латиноамериканския епископат. Няколко месеца след началото на своя понтификат, на 15 октомври, Папа Бенедикт ХVІ реши Петата Обща Конференция да се проведе в Богородичното светилище в Апаресида, Бразилия и там да открие тази голяма асамблея през месец май 2007 г.

На генералните конференции епископите обсъждат живота на Църквата на техните територии, откриват положителните и отрицателните аспекти, общите проблеми и решават общо възможни решения и линията за пасторална дейност. Тези конференции се свикват от Светипетровия приемник по искане на група епископати. Той приема и предложението за срещата, избира темата, открива я и дава своите препоръки и насоки. В Латинска Америка досега са проведени четири общи конференции: Рио де Жанейро 1955 г.; Меделин 1968 г.; Пуебла 1979 г., Санто Доминго 1992 г. Тези конференции са събрания на епископите, които ги подготвят в сътрудничество с различни организми и експерти. Задачата на епископските конференции е да насърчават, организират и канализират участието на местните църкви и църковни организми, в организирането на Общата Конференция. Епископските конференции могат да разчитат на сътрудничеството на председателството на СЕЛАМ, имащ за задача да координира и насърчава подготовката преди всичко с Папската комисия за Латинска Америка.

СЕЛАМ със сътрудничеството на епископските конференции обобщи грижите и препоръките на всички епископи от континента и ги синтезира в работен документ. Същият, заедно с работните схеми бе изпратен до всички епископски конференции и посредством тях до местните Църкви с цел да насърчи широкото участие на Божия народ.

Общият брой на епископите н Латинска Америка и Караибите, според статистическия справочник на Католическата църква, е 1212. От тях 909 от Южна Америка, 82 от Караибите, 80 от Централна Америка, 141 от Мексико.

В Бразилия общият брой на епископите е 427 от които 110 са в напреднала възраст. Освен, секуларизацията, социално- икономическите обстановка и релативизма, един от проблемите за местната църква в Бразилия е недостатъчния брой на свещеници. Според данни на бразилската епископска конференция, средностатистически на 10 хил. верни се пада по 1 свещеник, докато във Франция на 1 се падат 4 хил., а в Италия 1000.All the contents on this site are copyrighted ©.