2007-05-09 17:08:35

"God morgon" ònskade Påven på flygplanet mot Brasilien


”God morgon ” önskade Påven sina medresenärer på planet mot Guarulhos-San Paolo.
"Vi befinner oss över Sahara och vi är på väg mot hoppets kontinent. Jag åker med stor glädje och med hopp mot mötet med Latinamerica och vi har åtskilliga gemensamma punkter. I Sao Paolo har vi mötet med ungdomarna och vidare helgonförklaringen med det första infödda helgonet i Brasilien."
Så var det dags för journalisterna på planet som traditionsenligt fick ställa några frågor till Påven. En gällde givetvis vad kyrkan kan göra för Brasilien i dagens läge, en annan gällde befrielseteologin. Någon fråga gällde aborten. Påvens svar här var, att han inte kommer att tala om någon bannlysning i Brasilien, eftersom de brasilianska biskoparna inte själva gjort det . Efter att aborten blivit fri i Mexico City har biskoparna emellertid påminnt om motsättningen som råder mellan att göra abort och att ta emot eucaresti och att den som gjort abort automatiskt utesluter sig själv ur den kyrkliga kommuniteten.
På en av frågorna föredrog Påven att inte svara, för han ansåg sig inte tillräckligt informerad just beträffande detta speciella argument.
Fader Federico Lombardi ansvarade för presskonferensen på planet.
Klockan 21.30, vår tid, borde planet anlända till Guarulhos som ligger högt , på 850 m höjd över havet. Staden har närmare 1.3 miljoner invånare och har fått sitt namn av en indiosstam som hette Guarus och grundades år 1560 av jesuitfadern Manuel de Paiva. Redan från slutet av femtonhundratalet började den utvecklas starkt efter att man upptäckt viktiga guldgruvor som nu lockade invandrare till platsen. Men för den ekonomiska utvecklingen har även boskapsskötseln i området haft stor betydelse liksom jordbruket, speciellt med odling av sockerrör. Under slaveritets tid utnyttjade man här ofta slavar som arbetskraft.
Flygfältet heter Sao Paolo- Guarulhos och är Brasiliens viktigaste flygterminal och en huvudpunkt för varutransporterna i hela Sydamerika. Varje dag passerar circa 100 000 passagerare genom flygplatsen som har 23 000 anställda.
Påvens plan stannar på flygbasens stora ,öppna plats som är reserverad för ceremonier och mottagandet av viktiga personer. Och här stiger den apostoliske nuntien och den person som har ansvaret för protokollet genast upp på planet för den första hälsningen. När sedan Påven kommer nedför planets trappa får han ta emot president Lulas välkomsthälsning. Även hans fru som är italienska finns på plats tillsammans med resp auktoriteter. Här möter t.ex Msg Odilo Scherer, ärkebiskopen i Sao Paolo tillsammans med biskopar från Cile och Argentina och här är det nu dags för Vatikanens nationalsång och den brasilianska nationalsången samt president Lulas och Påvens tal.
Efter välkomstceremonien så kommer Påven att gå ombord på en helikopter , som för honom de sista två milen in till Sao Paolo och sedan kommer han att färdas i sin "papamobile" fram till det benediktinkloster , där han ska bo fram till fredag eftermiddag, då han åker vidare till slutmålet, som är sanktuariet i Aparecida.
Dagens sista programpunkt blir när han förhoppningsfullt kommer att visa sig på klostrets balkong klockan 23.45 lokal tid, för att hälsa på folkskaran som samlats där.All the contents on this site are copyrighted ©.