2007-05-08 10:41:25

Låt Maria vara er modell då ni med mod och glädje vittnar om Kristus uppståndelse, männsklighetens hopp.


Kom ihåg att sprida ljus och godhet i alla livets stunder och utmaningar, sa påven från sitt fönster under den femte påsksöndagens Regina Caeli bön. Tusentals åhörare var samlade på Petersplatsen för att lyssna till påvens ord denna dag. Påven sa:

Vi är i maj månad, som för många kristna kommuniteter är Jungfru Marias månad, och med tiden har den folkliga hängivenheten gjort denna månad till en period extra rik på bön och andakter i församlingarna. Det andra Vatikankonciliet underströk Jungfru Marias roll i kyrkans och i vår frälsnings historia. Sedan dess har Mariakulten upplevt en djup förnyelse.

Maj månad, som även delvis är påsktid, är en tid som passar bra att tala om Maria. Den beskriver henne väl. Hon är modern som ledsagar Jesu lärjungar till att samlas i den enstämmiga bönen, i väntan på den Heliga Anden. Den här månaden är ett värdefullt tillfälle att återvända till kyrkans ursprung och tro, och att, tillsammans med Maria, förstå att även idag är vår kallelse den att, med mod och glädje, vittna om Kristus. Om den korsfäste Kristus, och om den uppståndne Kristus som är männsklighetens hopp.

Påven fortsatte med att tala om sin kommande resa:
Jag vill anförtro Maria min apostoliska resa till Brasilien, mellan den nionde och den fjortonde maj. Jag kommer där att inviga den femte biskopskonferensen för Sydamerika och Karibierna, såsom även mina vördnade företrädare påven Paulus VI och Johannes Paulus II gjorde. Detta kommer ske i den stora Mariahelgedomen Vår Fru av Aparecida, i staden som har samma namn. Först kommer jag dock att träffa ungdomar och landets biskopar i Sao Paolo, där jag även med glädje kommer skriva in ett nytt helgon i helgonregistret den saliga broder Antonio av Sant' Anna Galvao.

Det är min första pastorala resa till den latinamerikanska kontinenten och jag förbereder mig andligt inför resan. Det är en del av världen där hälften av hela världens katoliker bor, och av dem är många ungdomar. Det är därför som denna kontinent har fått namnet "Hoppets kontinent", ett hopp som inte bara berör kyrkan utan hela amerika och övriga världen.

Kära bröder och systrar, avslutar påven, jag ber om era förböner till vår allraheligaste Maria, inför den här resan, och framför allt inför den femte biskopskonferensen för Sydamerika och Karibierna. Må alla kristna i de regionerna känna sig som Jesus anhängare och missionärer, och predika och leva budskapet att Han är Vägen, Sanningen och Livet. De är många och komplicerade, de utmaningar som står framför oss i denna stund, och det är därför som det är viktigt att att alla kristna utvecklas till godhetens jäst, så att godheten kan växa och det sanna ljusets kan spridas i vår värld.

Efter Regina Caeli bönen hälsade påven till de samlade på sju olika språk, och gav sedan alla välsignelsen.All the contents on this site are copyrighted ©.