2007-05-08 15:12:44

Европейския Синод на епископите: Европа демонстрира известна умора, но и знаци за обновление


(08.05.2007) - Предизвикателствата, но също така и знаците за надежда, са двата тематични полюса на провелото се VІІ съвещание на генералния секретарият на Специалния синод за Европа под ръководството на неговия генераленсекретар, монс. Никола Етерович. В разпространеното днес комюнике от Синода на епископите се посочват конкретно предизвикателствата пред Църквата в Европа, които помрачават надеждата: „загубване на историческата памет и християнското наследство; страха от бъдещето; остлабване на солидарността”. Зад „изгубване на надеждата – се чете в комюникето – стои стремежа да надмощие на оная антропология, непризнаваща Бог и без Христос”. Заедно с това са посочени и „знаците на надежда”, които произтичат от христиняската вяра или са силно повлияни от нея: „възвръщане на свободата в страните от Източна Европа и интеграцията им в процеса на обединение, чрез демократични методи и в духа на свободата; насочване усилията на Църквата към нейната духовна мисия и примата на евангелизацията, насърчавайки чрез нея помирението между нациите и социалните групи; нарастващото съзнание за мисията на покръстените в Христа и нарастващото присъствие на жената в структурите и средите на христиняските общности”. В документът се посочват и съществуващите в Европа феномени, които стоят в основата на социалните или граждански затруднения, като „зачитането на религиозната свобода, безпристрастното прилагане нормите в ЕС, раждаемостта, релативизацията на брака и секусалните различия, които разкриват известно морално отклонение”. Към всичко това членовете на Съвета на европейския Синод на епископите прибавят и „серизната задача за търсенето на конкретен икуменически и междурелигиозен диалог”. „Всички тези придезвикателства – завършва комюникето – трябва да подтикнат живите сили на Църквата за обновен устрем към евангелизацията на Стария континент, който демонстрира известна умора, но също и знаци за обновление”.
All the contents on this site are copyrighted ©.