2007-05-07 17:44:14

В Папският Грегориански университет бе открит опознавателен курс за Католическата църква, предназначен за млади дипломати от мюсюлмански страни


(07.05.2007) - Диалогът между религиите не е право на избор, а жизнена необходимост: това посочи държавният ватикански секретар, кардинал Тарчизио Бертоне, при откриване на опознавателен курс за Светия Престол, предназначен за млади дипломати от мюсюлманските страни в Средиземноморието и Близкия Изток. Курсът ще се провежда в Папския Грегориански университет и е организиран от Фондацията „Грегориана” и Международния институт „Жак Маритен”. Курсът, озаглавен „Католическата църква и международната политика на Св.Престол”, е с продължителност три седмици и включва запознаване с организацията и дейността на различните ватикански ведомства, дипломацията и хуманитарната дейност на Католическата църква. „Диалогът между религиите –заяви кардинал Бертоне – е дълг за всички и най-вече дълг за изграждането на мира и защитата на човешките права, между които правото на живот и на религиозна свобода. Върху това трябва да бъде фокусирана и борбата срещу насилието и най-вече онова насилие, оправдаващо се в името на религията и с Бог”. За държавният ватикански секретар, християнската религия и исляма трябва да се борят срещу всички форми на тероризъм и за изграждането на мирно съжителство, основано на взаимното опознаване и взаимната любов, посочени в Евангелското поучение.
All the contents on this site are copyrighted ©.