2007-05-05 15:01:02

50 години от енцикликата "Fidei donum". Папа Бенедикт ХVІ: всички сме мисионери


(05.05.07) - Всички сме мисионери, макар и по различен начин, и сме вестители на Евангелието. Това изтъкна Папа Бенедикт ХVІ, приемайки участниците в Симпозиума проведен тези дни край Рим, във връзка с 50-годишнината от енцикликата Fidei donum на Пий ХІІ. Благодарение на този документ се родиха мисионерите fidei donum - свещеници и миряни, изпратени от по-богатите на ресурси диоцези в по-бедните Църкви. Конгресистите бяха водени от кардинал Иван Диас, префект на Конгрегацията за евангелизиране на народите.

**********
Светият Отец припомни пророческата интуиция на Пий ХІІ, който “пред развитието на времената и излизането на сцената на историята на нови народи и нации, с далновидна пасторална мъдрост разбра, че се отварят нови хоризонти и мисионерски пътища за известяване на Евангелието”, особено в Африка. От тук, създаването на един нов мисионерски “субект”, който от първите думи на енцикликата получава името “фидеи донум”.

“Целеше да насърчи, редом с традиционните форми, един допълнителен вид мисионерско сътрудничество между така наречените “древни” християнски общности и едва родилите се или зараждащите се по територии със скорошна евангелизация: първите бяха поканени да изпратят в помощ на “младите” Църкви някои свещеници, за да сътрудничат за определено време с епископите по места”.
 
“Двойна бе целта, вдъхновила Папа Пачели – подчерта Бенедикт ХVІ – “от една страна да насърчи у всеки член на християнския народ един нов мисионерски “жар”, а от друга да насърчи едно по-съзнателно сътрудничество между диоцезите с по-стара традиция и новоевангелизираните райони”.

“В течение на тези пет десетилетия поканата на Пий ХІІ бе повторена от всички мои предшественици и благодарение на импулса на Втория Ватикански събор, се умножи броят на свещениците “fidei donum”, тръгнали заедно с монаси и доброволци миряни в мисия за Африка и други части на света, понякога с цената на не малко трудности за диоцезите от които произхождат. Бих искал да отправя специална благодарност към тези наши братя и сестри, някои от които проляха кръвта си за разпространение на Христовата блага вест”.

“Мисионерският опит – продължи Папата – оставя един незаличим знак в този, който поема този път и в същото време допринася за засилване на църковното единение, правещо всички кръстени да се чувстват членове на единствената Църква, мистично тяло на Христос. В течение на тези десетилетия контактите и размяната на мисионери се засилиха, а Църквата практически влезе в контакт с всяка цивилизация и култура”.

“Размяната на дарове между църковните общности с древна и нова традиция допринесе за взаимното обогатяване и насърчи нарастването на съзнанието, че всички сме “мисионери”, т.е. че всички, макар и по различен начин, сме въвлечени в известяването и свидетелстването на Евангелието”.
 
По-нататък Папата се спря на някои трудности, сред които “намаляването и остаряването на клира в диоцези, които в миналото изпращаха мисионери в далечни райони. В контекста на една разпространена криза в званията – обясни – това е едно предизвикателство, на което трябва да се отговори”. Но въпреки тези проблеми Папата насърчи да се “гледа с доверие напред в бъдещето, утвърждавайки идентичността на мисионерите “fidei donum” в един променен световен контекст в сравнение с миналото”.
**********All the contents on this site are copyrighted ©.