2007-05-02 17:08:35

Нови механизми на финансиране в борбата срещу бедността в света е предложението на Папската академия за социални науки в края на ХІІІ-та пленарна асамблея


(02.05.07) Борба срещу бедността в света посредством нови механизми на финансиране. Това е конкретното предложение на Папската академия за социални науки, представено на дадения брифинг в края на 13-та пленарна сесия на този папски организъм, определена като най-важната от нейното основаване през 1994 г. В обсъжданията на академиците централно място бе отделено на посланието, изпратено от Папа Бенедикт ХVІ до председателя на академията, проф.Мери Ен Глендън, в което изтъква три предизвикателства, пред които светът днес е изправен: околната среда и устойчивото развитие; ненакърнимото достойнство на човешката личност за достигане на справедливостта на планетата; възпитанието и препредаването на ценностите на духа. “Днес, заяви секретарят на академията монс.Марчело Санчес Сорондо, цитирайки думите на Бенедикт ХVІ – за да се стигне до справедливостта има нужда от любовта”. Цел на академиците, които в началото на 2008 г. ще публикуват финален документ за работата през последните пет години, е да участват в достигането на консенсус за програма насочена към цялостното развитие на личността. На световните лидери са предложени нови форми за таксуване на държавите за достигането в бъдеще на Целите за развитие на хилядолетието. Бе призовано и завръщането към първоначалния дух на преговорите за търговията на Doha Round, с по-голямо внимание към развитието и социалната закрила. Загриженост бе изразена и за финансовите неравновесия между различните страни, обусловени – бе подчертано – от липсата на управляемост и споразумения сред световните лидери. Накрая академиците изразиха пожелания за реализиране на целите от протокола в Киото и специално внимание към социалната изолация във възпитанието.All the contents on this site are copyrighted ©.