2007-05-02 16:04:28

Дева Мария: пример за всеки християнин да бъде воден от Словото Божие


(02.05.07) По традиция, през месец май верните отправят специални молитви към Божията Майка. Тази година Папа Бенедикт ХVІ призова да се молим, “за да може по примера на Дева Мария, всеки християнин внимателен към Божиите знаци в неговия живот, да се остави да бъде воден от Словото Божие”.
Преди една година, Бенедикт ХVІ започна месеца като много римляни: с посещение на Светилището на Дева Мария на Божествената Любов и моленето на Броеницата. На Света Богородица Папата повери нуждите на всички, надеждите, радостните и болезнените събития. Обяснения за “Богородичния” характер на месец май слушаме от архиепископ Анджело Комастри, викарий на Папата за Ватиканския град:

**********
Отг. – Месец май е месец на красотата; това е месецът, когато всичко разцъфтява и изглежда, че цялото сътворение се облича с най-хубавата си дреха. А най-красивата дреха за душата е Мария. Мария цялата е красива, а думите на Архангел Гавраил биха могли да бъдат преведени така: “Радвай се ти, която бе изпълнена с красота. Господ е с тебе”. Днес съществуват много неясноти относно красотата. Много често биват обявявани за красиви лица само защото имат красиво лице, но понякога имат една лоша душа и сърце. Това не е красота. Красотата на Мария е красотата, която тръгва от сърцето и се отразява на лицето. Сигурно Мария е била красива и физически, но тази красота не е била друго освен красотата излъчена от нейната душа. Затова Мария и почитта към нея ни възпитават в истинската красота и да търсим истинската красота.

В. – Как да подобрим през този месец нашата молитва към Мария?

Отг. – Преди всичко подражавайки на Мария. Да се молим на светците не означава да им кадим тамян, един светец няма нужда от тамян: да се молят светците, да се прибягва към тяхното застъпничество означава признаването в тях на един модел. В Мария ние признаваме по-специално примера на вярата. Когато Елисавета поздравява Мария, думите казани на гръцки език от евангелист Лука имат една изключителна красота. Елисавета казва на Мария: “makaria h pisteusasa”, което преведено буквално иска да каже”блажена вярващата”. Ние трябва да се приближим до Мария, за да се научим от нея на вярата, за да се научим от Мария на смирение, да отворим сърцето си за Бог. Всичко разказано в Благовещението, бихме могли да кажем всичко разказано за Мария, излъчва смирение. Мария е скромна, не е горделива. Затова е отворена за Бог и затова Бог може посредством Мария да върши своите велики дела, своите чудеса. Днес живеем в епохата на голяма гордост, затова Бог не може да диалогира с това поколение, защото Бог отхвърля горделивите. Ако ние подражаваме на смирението на Мария, ще почувстваме по изключителен начин не само присъствието на Бог, но и неговото очарование, ще почувстваме прегръдката на Бог, прегръдка, която дава мир на сърцето и която предава радостта, която само Бог притежава.

В. – Броеницата е обикновената молитва, която Мария най-много харесва. Какво би могло да се прави, за да се избегне да бъде уморителна?

Отг. – Броеницата е една обикновена молитва както Евангелието, тя е една прозрачна молитва. Развива се около тайните от Евангелието, тайните от живота на Исус, в които присъства и Мария. Следователно Броеницата не е друго освен един път вътре в Евангелието, водени за ръка от Мария. Днес, много често грешката стои в начина, по който се отнасяме към молитвата и към Броеницата. Не може да бъдем разсеяни до последния момент, а след туй да вземем в ръка броеницата и да претендираме да се съсредоточим. Нужно е преди това да влезем в светилището на собствената душа, необходимо е преди това да се подготвим за молитвата. Когато се създаде атмосфера за молене, тогава Броеницата е една чудесна молитва, една обикновена и богата молитва както Евангелието, защото е един път вътре в Евангелието посредством Мария, която ни направлява със своята благост, смирение, майчинска обич.

В. – Какво значение може да се даде на явленията на Божията Майка?

Отг. - Явленията на Дева Мария не са друго освен живяно майчинство. Исус от височината на Кръста каза на Мария: “Жено, (т.е. създание, в което женствеността е достигнала своя връх), ето твоя Син. С това Исус искаше да каже на Мария: разшири твоето майчинство. В този момент ти поверявам човечеството, поверявам твоето майчинство на човечеството, а човечеството на твоето майчинство. Мария приема сериозно тези думи. И драматичните моменти от живота на Църквата са белязани от Богородични явления (например 1800 г., 1830 – едно мълчаливо явление Rue du Bac; 1846 г. – в Ла Салет Дева Мария плаче. Достатъчно е да си припомним френския и европейски контекст в този момент, за да разберем защо Дева Мария плаче; 1858 г. – на 11 февруари явлението в Лурд; Явленията на Бернадета не са друго освен майчинство, загриженост, обич към чедата, които иска да избави от опасността, да предупреди, да припомни Евангелието. Също така Фатима – 1917 г., ХХ-я век, който бе един драматичен век, който Папа Йоан Павел определи: “Векът на най-големите преследвания срещу Църквата и християните”. Всеки път, когато се явява Дева Мария не допълва нищо ново, защото нищо не може да се допълни към Евангелието. А понеже нашата памет е слаба, Мария идва да ни припомни Евангелието и тази част от него, която е особено актуална, за да бъдат надвити изпитанията в момента. Ето защо явленията не са друго, освен едно активно и живяно майчинство.
**********
All the contents on this site are copyrighted ©.