2007-05-01 12:43:52

Канадските епископи предлагат едноседмичен пост от медиите, за да се преоткрие стойността на човешките отношения


(01.05.2007) - Една седмица без телевизор и компютър, по примера на Франция и САЩ, за да се преоткрие стойността на човешките отношения, отношението към околната среда и Бог. Това предлагат канадските епископи в своето традиционно послание за празника на Св. Йосиф работник,1 май. Документът, подготвен от Епископския комитет за социалната дейност, изтъква положителните и отрицателните аспекти на т.н. дигитална революция, довела до значителни премени в трудовата дейност през последните години. „Никога, както днес – се казва в посланието – идеалите за солидарност, братство и коопериране не са разполагали с толкова много инструменти”. Освен несъмнения принос на дигиталната революция, епископите посочват и нейните отрицателни ефекти, като общата тенденция за непостоянна трудова заетост и прогресивната дехуманизация в междуличностните отношения. Свидетели сме как средствата, създадени за сближане между хората могат да ги превърнат във виртуални субекти, пишат епископите. Освен това, дигиталната революция е причина и за една „екзистенциална криза”, която променя и възприемането на действителността: „До кога ще позволим на тези средства да ни отдалечават едни от други и от нашите инстинкти”, се питат епископите. Оттук и техния призив за „ нов стил на живот”, позволяващ употребата на положителното от дигиталната революция в служба на човека и намаляване до минимум на нейните отрциателни ефекти.
All the contents on this site are copyrighted ©.