2007-04-08 15:59:25

Białystok: katolicko-prawosławna święconka


W 2007 r. wyznawcy Kościołów katolickiego i prawosławnego wspólnie świętują pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. 7 kwietnia w centrum Białegostoku hierarchowie obu Kościołów wspólnie poświęcili pokarmy, które zostały zebrane przez Caritas, prawosławny Eleos oraz Stowarzyszenie „Droga”.

Duchowieństwu i wiernym Kościoła prawosławnego metropolita białostocki abp Edward Ozorowski złożył serdeczne życzenia: „Nasza ziemia białostocka ma to szczęście, że także żyjemy razem prawosławni i katolicy, a w związku z tym, kiedy i święta są razem - jest to dla nas powód do szczególnej radości. Chciałbym wszystkim braciom prawosławnym życzyć radosnych Świąt Wielkanocnych. Chciałbym życzyć, aby te piękne misteria Wielkiego Tygodnia, tak bogate w symbolikę były przenoszone na język codziennego życia i aby to przechodzenie od śmierci do życia było udziałem każdego człowieka wierzącego”.

A oto życzenia biskupa Jakuba, ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej: „Życzę, by Zmartwychwstały Chrystus obdarzył wszystkich nadzieją, radością i swą łaską. I żeby prowadził nas w naszym życiu we wzajemnej miłości i poszanowaniu bliźniego, tak byśmy mogli dostąpić zmartwychwstania i życia wiecznego z naszym Panem Jezusem Chrystusem w Królestwie Niebieskim”.


ks. J. Wierzbicki, BiałystokAll the contents on this site are copyrighted ©.