2007-04-29 11:39:25

Kutsumusten viljely vaatii jatkuvaa Jumalan äänen kuuntelua


kirjoittaa Benedictus XVI sunnuntaina kutsumusten puolesta vietetyn kansainvälisen rukouspäivän johdosta."Muutamat galilealaiset kalastajat kohtasivat Jeesuksen,joka sanoi heille:Seuratkaa minua,niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".Todellisuudessa Jumala on aina valinnut muutamia henkilöitä työskentelemään hänen kanssaan pelastussuunnitelman toteuttamiseksi.Vanhassa testamentissa Hän kehottaa Abrahamia muodostamaan suuren kansan, sitten Moosesta vapauttamaan Israel Egyptin orjuudesta. Uudessa Testamentissa Jeesus kutsui yksitellen apostoleita seuraamaan häntä.Viimeisellä ehtoollisella Hän uskoi heidän tehtäväkseen tehdä tunnetuksi hänen kuolemansa, ylösnousemuksensa ja paluunsa aikojen lopussa.Hän rukoili:Minä olen tehnyt Sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin,että se rakkaus ,jolla Sinä olet minua rakastanut ,olisi heissä ja minä olisin heissä.Kirkon tehtääävä perustuu intiimiin ja uskolliseen Jumalan yhteyteen.Jumalan kansan kokoontuessa ehtoolliselle, elää se yhteyden salaisuuden Jumalan ja veljien kanssa.Tämä tiivis yhteys myötävaikuttaa kutsumusten syntyyn.Kutsumusten viljely vaatii jatkuvaa Jumalan äänen kuuntelua.Uskollinen kuuntelu voi tapahtua ainoastaan intiimissä yhteydessä Jumalaan, mikä toteutuu ennen kaikkea rukouksessa.All the contents on this site are copyrighted ©.