2007-03-31 17:24:49

Cerkiew rosyjska o prymacie papieskim


Wypracowaniem własnego stanowiska w sprawie prymatu w Kościele powszechnym zajmie się oficjalnie Patriarchat Moskiewski. Decyzję taką podjęto 27 marca podczas posiedzenia Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Przed podjęciem powyższego postanowienia uczestnicy Synodu wysłuchali wykładu przewodniczącego Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego metropolity Kiryła Gundiajewa, który podkreślił konieczność wypracowania własnego stanowiska w tej sprawie, ponieważ problemem tym zajmuje się Komisja Mieszana ds. dialogu między Kościołami prawosławnymi i rzymskokatolickim.

Lokalne Kościoły prawosławne przed ogłoszeniem wspólnego stanowiska zmagają się z problem uznania pierwszeństwa w Kościele Powszechnym we własnym lokalnym gronie. Wiadomo, że chodzi tu o przyjęcie wspólnego stanowiska o historycznym i teologicznym pierwszeństwie Biskupa Rzymu. Na pytanie: jak ono ma być pojmowane obecnie, żeby mogło być do zaakceptowania w świecie prawosławnym; szukają odpowiedzi teologowie katoliccy i prawosławni. Przypomnijmy, że z inicjatywą znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania natury ekumenicznej występował również Jan Paweł II.


W. Raiter, MoskwaAll the contents on this site are copyrighted ©.