2007-03-29 18:19:54

Biskupi Afryki o sytuacji w Zimbabwe


Obradująca w Ghanie Rada Stała Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru wydała 28 marca notę na temat sytuacji w Zimbabwe. Biskupi zaapelowali do władz i przywódców politycznych tego kraju o zaprzestanie przemocy, respektowanie praw człowieka i godne sprawowanie władzy. Kościół Czarnego Lądu obawia się, że tragiczna sytuacja mieszkańców Zimbabwe może doprowadzić do eskalacji przemocy, chaosu i anarchii. Biskupi zwracają uwagę na brak wolności politycznej, katastrofalną sytuację społeczną i gospodarczą doprowadzającą mieszkańców Zimbabwe do rozpaczy. Wzywają też przywódców Unii Afrykańskiej, aby skłonili rząd w Harare do przestrzegania prawa oraz zaprzestania aktów przemocy. Rada Stała Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru apeluje do katolików i ludzi dobrej woli całego kontynentu o włączenie się w zaproponowany przez biskupów Zimbabwe dzień modlitwy w intencji tego kraju.


st/ RV/ AFPAll the contents on this site are copyrighted ©.