2007-03-28 17:09:42

Abp Foley: media dla dzieci


Media odgrywają kluczową rolę w wychowaniu dzieci. Młode pokolenia trzeba zatem wychowywać do krytycznego korzystania z nich. Wskazał na to abp John Foley w Johannesburgu na kończącym się 28 marca 5. Światowym Szczycie Mediów dla Dzieci. Spotkania te organizuje się co trzy lata począwszy od r. 1995. Obok przedstawicieli producentów środków przekazu i rozrywki dla najmłodszych są też na nich obecne dzieci i młodzież z całego świata. W południowoafrykańskim mieście zebrało się ok. 1000 delegatów, w tym 300 reprezentantów młodego pokolenia. Tegoroczny temat brzmi: „Media dla dzieci narzędziem globalnego pokoju”.

Abp Foley nawiązał do orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2007. Jego temat to: „Dzieci i media – wyzwanie dla edukacji”. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przypomniał, że Ojciec Święty podkreśla konieczność wychowywania do autentycznej wolności. Zwraca uwagę, że zachłanna pogoń za nowościami, za przyjemnością – to wcale nie wolność. Autentyczna wolność oznacza pozytywną odpowiedź na Boże wezwanie, by wybierać to, co rzeczywiście dobre, prawdziwe i piękne. „Wszelkie tendencje do produkowania w imię rozrywki programów – także filmów rysunkowych i gier komputerowych – uwypuklających przemoc, postawy antyspołeczne czy banalizowanie seksu są perwersją. Budzi to tym większą odrazę, gdy produkcja ta przeznaczona jest dla dzieci i dorastającej młodzieży” – pisze Papież w tegorocznym orędziu, cytowanym przez szefa watykańskiej dykasterii. Amerykański arcybiskup wyraził wdzięczność organizatorom Światowych Szczytów Mediów dla Dzieci za ich troskę o zapewnienie młodym zdrowych doświadczeń medialnych, ubogacających kulturalnie i duchowo.


ak/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.