2007-03-23 16:56:04

Abp Foley o priorytetach medialnej formacji


Priorytety ustalone na sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu w dniach 5-9 marca przypomniał przewodniczący tej dykasterii w przesłaniu do Rady Biskupów Europejskich ds. Mediów. Jej komitet wykonawczy rozpoczął 3-dniowe (23-25 marca) spotkanie w Gav we Francji. Przygotowuje ona na r. 2008 posiedzenie plenarne Rady, której przewodniczącym jest tamtejszy ordynariusz, bp Jean-Michel di Falco. Abp John Foley nie mógł wziąć osobiście udziału w europejskim spotkaniu, gdyż udał się w tym samym czasie do Republiki Południowej Afryki na międzynarodową konferencję poświęconą mediom i ochronie dzieci. Temat ten jest szczególnie aktualny. Podjął go Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Wśród priorytetów abp Foley wymienia na pierwszym miejscu medialną formację wykładowców seminariów i kleryków, a także całego duchowieństwa, osób zakonnych i wiernych świeckich. Media winna też uwzględniać edukacja szkolna dzieci i młodzieży w każdym wieku. Inne priorytety dotyczące całego Kościoła to doskonalenie jego obecności w Internecie, większa wrażliwość na kultury miejscowe oraz popieranie rozwoju lokalnych katolickich stacji radiowych.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu wylicza następnie zadania, jakie postawiła przed sobą jego dykasteria. Ma ona zorganizować sympozjum poświęcone ochronie dzieci przed szkodliwymi wpływami mediów, jak też wychowaniu do właściwego korzystania z nich. Mówi się nawet o możliwości utworzenia w tym celu specjalnej organizacji. Więcej uwagi zwracać się będzie na sytuację w Azji i w Afryce. Watykańska dykasteria ds. mediów urządzać też będzie międzynarodowe spotkania celem rozwijania współpracy katolickich profesjonalistów w tej dziedzinie. Ponadto Rada planuje wspólną refleksję na tematy z uniwersytetami katolickimi. Kontynuowana też będzie wzajemna wymiana informacji między katolickimi telewizjami.


ak/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.