2007-03-22 18:43:13

Papa primio sudionike skupštine Papinskoga vijeća za dušobrižništvo zdravstva


Unesimo u liječenje bolesnih svjedočanstvo Božje ljubavi – kazao je papa Benedikt XVI. sudionicima opće skupštine Papinskoga vijeća za dušobrižništvo zdravstva, zajedno s kardinalom Javierom Lozanom Barragánom, predsjednikom vijeća, koje je u četvrtak, 22. ožujka, primio u audijenciju. Dušobrižništvo zdravstva je osobito evanđeosko područje koje odmah podsjeća na djelo Isusa, dobroga Samaritanca čovječanstva – kazao je Sveti Otac, te napomenuo da je sâm Isus propovijedanje uvijek popratio znakovima koje je činio nad bolesnima. Ta je pouka i danas vrlo aktualna. Zdravlje cijeloga čovjeka bilo je znak koji je Isus izabrao kako bi izrazio Božju blizinu, njegovu milosrdnu ljubav koja ozdravlja duh, dušu i tijelo. Neka nasljedovanje Krista, kojega nam Evanđeljâ prikazuju kao božanskoga „liječnika“, uvijek bude glavno uporište svakoga vašeg pothvata – naglasio je Sveti Otac. Upravo taj biblijski vidik ističe naravno etičko načelo o dužnoj skrbi za bolesne, na temelju kojega valja zaštititi svaki ljudski život – kazao je nadalje Papa te istaknuo kako je pomoć ljudskome biću dužnost kao odgovor na temeljno pravo osobe, a i zbog toga što iz skrbi o čovjeku crpimo blagodat za cijelu zajednicu. Medicinska znanost napreduje jer prihvaća uvijek i ponovno razmotriti dijagnozu i metodu liječenja. Osim toga, - primijetio je Sveti Otac – pouzdanje u zdravstveno osoblje, proporcionalno je sigurnosti da ti branitelji života neće nikada podcijeniti ljudski život, ma koliko on bio oslabljen, te da će uvijek znati ohrabriti pokušaje liječenja.
Obveza liječenja stoga vrijedi za svako ljudsko biće, u pokušaju da se obuhvati cijeli njegov život – primijetio je Papa te dodao kako je suvremeno poimanje zdravstvene skrbi, u stvari promicanje čovjeka. Taj etički vidik, temeljen na dostojanstvu ljudske osobe, potvrđuje i još više jača zapovijed ljubavi, koja je središte kršćanske poruke. Kršćanski djelatnici u zdravstvu dobro znaju da između kvalitete njihove profesionalne službe i kreposti ljubavi, na koju ih Krist poziva, postoji vrlo uska i nerazrješiva veza. Upravo kada dobro obavljaju svoj posao, oni ljudima donose svjedočanstvo Božje ljubavi – istaknuo je Sveti Otac. Ljubav kao zadaća Crkve, i predmet razmišljanja u enciklici „Bog je ljubav“, posebno se znakovito ostvaruje u skrbi o bolesnima – kazao je Papa te dodao kako to potvrđuje povijest Crkve, s bezbrojnim svjedočanstvima muškaraca i ženâ koji su djelovali na tom području, bilo kao pojedinci, bilo u zajedništvu s drugima. Osvrnuvši se potom i na apostolsku pobudnicu „Sacramentum Caritatis“, koja je važna i za djelatnike u zdravstvu, Sveti je Otac napomenuo kako dušobrižništvo zdravstva može neprestano crpiti snagu upravo iz Euharistije, kako bi djelotvorno pomagalo čovjeku i promicalo ga po dostojanstvu koje mu je svojstveno. Euharistija, podijeljena bolesnicima dostojno i u duhu molitve, životna je snaga koja ih tješi i ulijeva u njihovu dušu unutarnje svjetlo kako bi s vjerom i nadom živjeli svoju bolest i patnju – kazao je na koncu Sveti Otac.All the contents on this site are copyrighted ©.