2007-03-21 17:30:32

Rzym: polscy eksperci o islamie w Azji


Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 21 marca odbywa się konferencja zatytułowana „Islam w aktualnym kontekście Azji Środkowej i obszaru Kaukazu”. Swój dorobek w tej dziedzinie prezentuje Ośrodek Studiów Wschodnich z Warszawy.

„Islam, tradycyjna religia w tamtych regionach świata po upadku Związku Radzieckiego przeżywa tam swoisty rozwój a także szereg przemian charakterystycznych w ogóle dla świata islamu”- powiedział Radiu Watykańskiemu, dr Jacek Cichocki. Nasze obserwacje znalazły duże zainteresowanie w Rzymie, w Watykanie i dzięki uprzejmości naszej ambasady przy Stolicy Apostolskiej doszło do tej wizyty i możemy przedstawić główne wnioski z naszego programu badawczego – stwierdził dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich z Warszawy.

„Na pewno islam jest najważniejszym składnikiem tożsamości mieszkańców Azji Centralnej i Północnego Kaukazu” - zaznaczył ekspert Instytutu, Krzysztof Strachota. Wskazał on na sporą ewolucję, jaka się w tym zakresie dokonała. Muzułmanie tego obszaru po upadku kurtyny dzielącej Związek Sowiecki od reszty świata islamskiego włączają się w ten świat, żyją tymi samymi ideami, uczestniczą w pewnych strukturach instytucjonalnych. Islam wywiera wpływ na edukację, ma miejsce przepływ literatury. Również treści fundamentalistycznych. "Kraje tego regionu dostały się w orbitę wpływów organizacji fundamentalistycznych czy terrorystycznych. Jest to zjawisko bardzo ciekawe, wywierające wpływ na przyszłość, a momentami również niebezpieczne" - powiedział K. Strachota.


st/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.