2007-03-20 16:42:55

Los Angeles: nowy Instytut Ekumeniczny


Instytut Ekumeniczny, który ma zajmować się dialogiem i wzajemnym zbliżeniem katolicyzmu i prawosławia powstał w Los Angeles. Utworzono go na jezuickim Uniwersytecie Loyola Marymount. Inicjatywę poparła Fundacja Michała Archanioła oraz Michael Huffington, który przeznaczył na ten cel 5 mln dolarów.

Ten główny benefaktor należy do Kościoła prawosławnego, a jego pragnieniem jest, aby kiedyś mógł zobaczyć jak wierni Kościoła katolickiego i prawosławnego mogą wspólnie przyjmować Komunię Świętą. Kolejne 5 mln dolarów zadeklarował sam uniwersytet.

Nowy instytut ma służyć przezwyciężaniu historycznych podziałów, będzie organizował spotkania i konferencje dla teologów, zwierzchników i wiernych obu Kościołów. Zamierza również wydawać publikacje, gromadzić zbiory biblioteczne dotyczące dialogu ekumenicznego i udostępniać je w Internecie. Dzięki działalności Instytutu i współpracy z prawosławnymi wykładowcami z całego świata na Uniwersytecie pojawią się nowe przedmioty, dzięki którym będzie można lepiej poznać teologię, historię i kulturę prawosławia. Jest to kolejny istotny krok na rzecz dialogu ekumenicznego w Stanach Zjednoczonych.


R. Wawer SJ, KaliforniaAll the contents on this site are copyrighted ©.