2007-03-19 15:40:40

Popiežius aplankė nepilnamečių pataisos koloniją.


Sekmadienio rytą popiežius Benediktas XVI aplankė Romos priemiesty Casal del Marmo esančius nepilnamečių pataisos namus.

Net ir turėdamas viską, ko geidžia, žmogus gali būti nelaimingas. Žmogus gali būti viską praradęs, netgi sveikatą ir laisvę, bet gali išsaugoti giedrą dvasią ir gyventi ramus. Šitaip apie krikščionišką gyvenimo prasmę ir džiaugsmą Šv. Tėvas kalbėjo sekmadienio rytą susitikę su nepilnamečių kolonijos gyventojais. Tai buvo pirmas popiežiaus Benedikto XVI vizitas kalėjime. Sekmadienio rytą Šv. Tėvas aukojo Mišias Casal del Marmo pataisos namų koplyčioje, susitiko su įnamiais ir personalu.

Šiuose, Romos pakrašty esančiuos pataisos namuose šiuo metu gyvena 46 nuteisti nepilnamečiai – 32 vaikinai ir 14 merginų, nuo 15 iki 18 metų. Dauguma jų yra užsieniečiai, nuteisti už narkotikų platinimą, už vagystes, kai kurie - ir už žmogžudystes.

Kaip Popiežiaus vizito išvakarėse Vatikano radijui duotame interviu aiškino kapelionas kunigas Gaetano Greco, kiekvienas kalėjimas, o ypač šis, kuriame kali nepilnamečiai, yra ne bausmės, bet visų pirma pataisos namai. Kiekvienam šios kolonijos įnamiui taikoma individuali reabilitacijos programa. Dirba pedagogai ir psichologai, stengiamasi prasmingai užpildyti kiekvieną buvimo šiuose namuose dieną. Paaugliai mokosi pagal jiems pritaikytą mokyklinę programą, taip pat sudarytos galimybės mokytis amato, stengiamasis išugdyti pozityvius įgūdžius.

Mišių metu sakytoje homilijoje popiežius Benediktas XVI jauniesiems pataisos namų gyventojams komentavo sekmadienio Evangelijos palyginimą apie sūnų palaidūną, nors,- sakė Popiežius,- tinkamiau būtų šį palyginimą vadinti palyginimu apie gailestingąjį tėvą.

Dievas, kaip Evangelijos palyginimo tėvas, suteikė žmogui laisvę ir laukia, kad žmogus ta laisve tinkamai naudotųsi, kad grįžtų pas tėvą. Klaidos, kurių pasitaiko mūsų gyvenime, netgi didelės klaidos ir nusikaltimai, nesumenkina ir nesumažina ištikimos Dievo meilės. Atgailaudamas žmogus visada gali pradėti gyvenimą iš naujo. Dievas visada mus priims ir visada mums grąžins Dievo vaikų orumą,- kalbėjo popiežius Benediktas XVI sekmadienio rytą lankydamasis Romos nepilnamečių pataisos namuose. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.