2007-03-19 15:46:16

Mišios Afganistane


Kovo 18 dieną Afganistane, Goro provicijoje PAG-4 (ketvirtojoje Provincijos atkūrimo grupėje) tarnaujantys kariai vėl galėjo dalyvauti sekmadienio Mišiose. Po Karo Akademijos kapeliono Remigijaus Butkevičiaus komandiruotės misijos pradžioje ir Kauno įgulos kapeliono Tomo Karklio apsilankymo kalėdiniu laikotarpiu, dabar iki misijos pabaigos gegužės mėnesį karių dvasiniu gyvenimu rūpintis atkomandiruotas KOP (Karinių oro pajėgų) kapelionas Virginijus Veilentas. Net ir toli nuo Tėvynės bei svetimoje tiek kultūriniu, tiek religiniu požiūriu aplinkoje tarnaujantys kariai galės pasiruošti didžiausiai metinei krikščionių šventei Velykoms, kurią šiemet švęsime balandžio 8 dieną. Mišiose dalyvavo ne tik lietuviai kariai, bet ir kartu su jais tarnaujantys kroatai.

Kapeliono buvimas misijoje su kariais svarbus ne tik religiniu, bet ir kitais aspektais – kultūriniu, socialiniu ir bendražmogiškuoju.

Vatikano II Susirinkimas konstitucijoje Gaudium et Spes kaip atskirą visuomenės grupę išryškino kariuomenės žmones ir pažymėjo, jog kas tarnybą tėvynei atlieka kariuomenėje, telaiko save tautų saugumo bei laisvės gynėjais ir, tinkamai atlikdami savo pareigas, tikrai teprisideda prie taikos palaikymo.

Padėti kariams suvokti save kaip tautų saugumo bei laisvės gynėjus pastaruoju laikmečiu tapo dar vienu Lietuvos kariuomenės Ordinariato prioritetu. Tai daroma palydint karius į tarptautines taikos palaikymo misijas, o taip pat ir karo kapelionams dalyvaujant tose misijose bei dalijantis su kariais kasdieniais rūpesčiais, vargais ir džiaugsmais.

(kun. Virginijus Veilentas, Vatikano radijui iš Afganistano)
 All the contents on this site are copyrighted ©.