2007-03-19 17:09:11

Ambulatoria Caritas w Strefie Gazy


Caritas Jerozolimy otworzyła w Strefie Gazy sześć ośrodków pierwszej pomocy. Działać będą dzięki wsparciu miejscowych lekarzy oraz charytatywnej organizacji Cafod, będącej w gestii brytyjskiego Kościoła. Stałe punkty pomocy medycznej na tym terenie odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ brakuje tam placówek służby zdrowia. Na początku ośrodki będą otwarte raz w tygodniu a pracować w nich będą głównie lekarze wolontariusze. Centra zostały tak rozmieszone by pomocą mogły objąć całą Strefę Gazy.


bz/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.