2007-03-17 16:41:14

Popiežius pasveikino kunigystės 50 metų minintį kardinolą José Saraivą Martinsą.


Penktadienį, kovo 16-ąją, kunigystės šventimų penkiasdešimtąsias metines minėjusiam kardinolui popiežius Benediktas XVI parašė ilgoką laišką lotynų kalba, kuriame dėkoja už ilgą ir ištikimą tarnystę Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei.

José Saraiva Martins gimė 1932 metais Portugalijoje. Baigęs klaretinų gimnaziją ir noviciatą, 1950 metais davė vienuolio įžadus. 1954 metais klaretinų ordino vadovybės buvo pasiųstas į Romą ir nuo to laiko Romoje pasiliko visam gyvenimui. Lygiai prieš penkis dešimtmečius, 1957 metų kovo 16 dieną, Romos Navonos aikštėje esančioje klaretinų Švenčiausiosios Širdies bažnyčioje José Saraiva Marins gavo kunigo šventimus. 1958 metais apsigynęs teologijos daktaratą, kunigas Saraiva buvo paskirtas dėstyti Italijos klaretinų kunigų seminarijoje, vėliau – Romos klaretinų institute ir Popiežiškajame Urbono universitete. 1988 metais popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė Katalikiško auklėjimo kongregacijos sekretoriumi ir nominavo tituliniu arkivyskupu. Konsekruotas tų pačių 1988 metų liepos 2 dieną. 1998 metais arkivyskupas Saraiva Martins paskirtas į dabartine – Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto pareigas. 2001 metų vasario 21 dieną jis buvo priimtas į kardinolų kolegiją. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.