2007-03-15 16:45:35

Niemcy: episkopat o integracji w UE


Polityka Unii Europejskiej powinna w większym stopniu uwzględniać wymiar społeczny oraz potrzeby rodzin – stwierdzili biskupi Niemiec. W Bonn opublikowano oświadczenie episkopatu z okazji 50. rocznicy Traktatów Rzymskich. Zaapelowano w nim, aby unijna gospodarka i rynek pracy sprzyjały rodzinie. Warunkiem utożsamiania się przez ludność krajów członkowskich z Unią jest zapewnienie równowagi między liberalną gospodarką a solidarnym systemem społecznym. Niemieccy biskupi przypomnieli, że podstawą integracji europejskiej było uznanie dokonanych w przeszłości zbrodni ludobójstwa i innych wykroczeń, jakich w XX w. dopuścili się ich rodacy. Unia Europejska ma być próbą odpowiedzi na tragiczne dzieje kontynentu.

Episkopat Niemiec opowiedział się za dalszym rozszerzeniem Unii, zwłaszcza na zachodnią część półwyspu Bałkańskiego. Jest też zwolennikiem wspólnej polityki zagranicznej wszystkich 27 krajów. Europa powinna nawiązać uczciwe relacje partnerskie z krajami ubogimi, przede wszystkim afrykańskimi. W oświadczeniu podkreślono konieczność przyjmowania uchodźców i osób prześladowanych. Wskazano także na odpowiedzialność za ochronę klimatu oraz środowiska naturalnego człowieka. Niemieccy biskupi z zadowoleniem odnotowują ożywienie procesu związanego z Konstytucją Europejską. Są przekonani, że w dokumencie tym winno się znaleźć odniesienie do Boga oraz dziedzictwa judeochrześcijańskiego naszego kontynentu.


st/ KNAAll the contents on this site are copyrighted ©.